Evre IV Kolanjiyosellüler kanserlerin birinci basamak standart tedavisi değişti

                   

                           Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 15

 

           Evre IV Kolanjiyosellüler kanserlerin birinci basamak standart tedavisi değişti

 

  • Kolanjiyoselüler(Safra yolları) kanseri agresif seyreden ve standart kemoterapi ile iyi istenen iyi sonucun tam alınmadığı tümörlerdendir. Şimdiye kadar ihmal edilen ve yeni tedavi seçeneği pek sunulmayan bu tümörlerde son yıllarda çok sayıda yeni tedavi seçeneği gündeme gelmiştir

 

  • Ivosidenib: Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutasyonu olan evre IV kolanjiyoselüler kanserlerde FDA onay aldı. IDH1 %13 oranında bu hasta grubunda görülüyor.

 

  • Bu tedavi seçeneği sonrası Evre IV safrayolları tedavisinde standart yaklaşımları tamamen değiştiren bir çalışmanın sonuçları yayınlandı

 

  •  TOPAZ-1 çalışmasına göre standart kemoterapi olan cisplatin+gemsitabin tedavisine immün kontrol noktası inhibitörü olarak Durvalumab eklenmesi ile hastalığa bağlı ölüm oranında %20 azalma olduğu gözlendi.

 

  • Bu çalışmanın sonuçları ile Evre IV Kolanjiyoselüler kanserlerin birinci basamak tedavisi tamamen değişmiş oldu.

 

  • Çalışmanın detayları ASCO GI 2022 Konferansında detaylı anlatılacak.

 

Kaynak: coi.asco.org


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.