Mide ve Bağırsak Kanseri Tedavisinde Yeni Tedavi Seçenekleri

 

  • Daha önce yapılan, Avrupa onkoloji derneğinin (ESMO) yaptığı kongre de, Lokal ileri (cT3-4, lenf nodu pozitif) mikrosatellit instabilite olan kolan kanserinde Bir aylık nivolumab+ipilimumab kombinasyonu ile %99 oranında derin yanıt elde edildi. Oğlan üstü ve inanılmaz bir oran. Kemoterapi bu hasta grubunda tarihiye karıştı. Bu grup hastaların önemli bir oranı cerrahiye ihtiyaç kalmadan immünoterapi ile tedavi edilebilir. Daha uzun takip süresi ve veriye ihtiyaç var

 

  • Mikrosatellit instabilite patolojik bloklarda immün histokimyasal boyalarla tümör supresyon genlerin aktivitesi sonu ortaya çıkan protein ekspresyonlarının(MLH1, PMS2, MSH2,MSH6) kaybının gösterilmesi ya da PCR ile direk gen kayıplarının saptanması ile belirlenir.

 

  • En son yapılan dünya Gastrointestinal kanserler kongresinde, mikrosatellit instabilite olan ve ameliyat olma şansı olan(cT2 ≥ ya da lenf nodu metastazı) hastalara immünoterapi olarak, Tremelimumab+Durvalumab kombinasyonu ile 3 aylık tedaviyle, hastaların %60 hastalık tam gerilemiş, %80 hastada tama yakın yanıt elde edilmiştir. Yanıt alınan hastalar ameliyat edilmeden takip sürecine alınmıştır

 

  • Bu iki çalışmanın sonucu, tüm gastrointestinal kanserlerde metastatik aşamada yaklaşık %3-5, daha erken evrelerde %10-15 oranında saptanan mikrosatellit instabilitesi hastalar için yeni bir tedavi seçeneğidir.

 

  • Metastatik aşamada yaklaşık %50 oranında immünoterapi ile cevap alınırken, erken aşamada bu tümörlerde %80-95 oranında yanıt alınabilir. Erken evrede tedavinin daha yüksek olma sebebi tümör immün direnç mekanizmalarını geliştirmeden bu tedavi verdiğinizde daha yüksek oranda yanıt alma olasılığının olmasıdır

 

  • Bu çalışmaların sonucu, mide, kalın bağırsak ve rektum kanserli hastalar ameliyat yapılmadan önce mikrosatellit instabilite olup olmadığı değerlendirilmeli ve tedavi bu sonuca göre yapılmalıdır. Bu çalışmaların uzun dönem sonuçları açıklandığında bu mutasyonun olduğu önemli bir hasta grubunun ameliyatsız bu hastalıktan kurtulduğu görülecektir.

 

 

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.