Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 6

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

Bu sene Avrupa Onkoloji Kongresi Online Yapıldı. Covid19 pandemisi bilimsel onkolojik aktivitelerin hızını düşürmedi. Tedavi yaklaşımlarını değiştiren ve kanser hastalarına umut vadeden çok sayıda yeni tedavi seçeneği gündeme gelecek. Öne çıkan gelişmeleri bugün ki yazımda özetledim.

 

 

 • Evre IV HER2 Negatif Gastrik/kardiya tümörlerinde kemoterapi +Nivulumab birinci basmakta sağkalımı uzattığı görüldü. Standart tedavi değiştirecek gibi görülüyor.

 

 • Özofagus/kardiya tümörlerinde Neoadjuvan Kemo/Radiyoterapi sonrası adjuvan Nivulumab hastalıksız süreyi belirgin uzattığı görüldü.

 

 • Evre IV özofagus kanserinde kemoterapi +pembrolizumab ilk basamakta standart olacak gibi gözüküyor.

 

 • Evre IV akciğer Ca PDL1+ >50% olan hastalarda pembrolizumab alan hastalarda 5- yıllık sağkalım %32, kemoterapi alanlarda bu oran %16.

 

 • Çoklu tedavi almış metastatik prostat kanserinde AMG 160 bispecific antibody targeting CD3/PSMA tedavisi bir seçenek olabilir. Daha büyük hasta grubunda çalışmaya ihtiyaç var.

 

 • Evre IV hormon duyarlı prostat kanseri uzun dönem sonuçları abiraterone/prednisone tedavisi yalnız hormon tedaviye göre, tümör yükü ve riskten bağımsız sağkalım sonuçları uzattığı görülüyor. Pratiği değiştirecek çalışma.

 

 • Evre IV kastrasyona dirençli prostat kanserinde, PTEN pozitif hastalarda, AKT inhibitörü ipatasertib abireteron tedavisine  eklenmesi sağkalım sonuçlarını olumlu etkileyebilir.

 

 • Evre IV prostat kanserinde BRCA mutasyonu olan hastalarda Abireteron/Enzulutamid tedavi sonrası olaparib ile belirgin uzamış sağkalım elde edildi.
 • Lokal ileri triple Negatif meme kanserine standart antrasiklin tedavi sonrası nab-paklitaksel +Atezolizumab ile artmış patolojik tam tanıt elde edildi.

 

 • Amivantamab EGFR-MET monoklonal inhibitöri+ 3.kuşak EGFR triozin kinaz inhibitörü lazertinib kombinasyonu Osimertinib sonrası %36 tedavi almamışlarda %100 yanıt elde edildi.

 

 • KRAS p.G12C mutasyon 13% oranında Akçiğer kanserinde görülüyor. Çoklu tedavi almış hastaların %32 oranın KRASG12C (Sotorasib) inhibitörü ile yanıt alındı.

 

 • Adjuvan Osimertinib EGFR mutant Akciğer kanserinde hastalıksız süre ve beyin metastaz oluşumunu azalttığı görüldü. EGFR mutant hastalarda adjuvan standart adjuvan tedavi olmadı için sağkalım sonuçlarını beklemek daha güvenli olarak görülüyor.

 

 • Evre IV Renal cell kanser birinci basamakta yeni etkili bir tedavi seçeneği var. Cabozantinib +Nivulumab, Sunitinibe göre daha iyi sonuç gösterdi.

 

 • Triple negatif meme kanseri çoklu tedavi sonrası sacituzumab govitecan datası müthiş sonuçlar. Tedavi seçeneği az olan bu alt tip için güzel bir seçenek olacak gibi görünüyor.

 

 • Pembrolizumab/lenvatinib kombinasyonu birçok solid tümörde etkili olabilir

 

 • Evre IV mesane kanserinde çok tedavi almış hastalarda etkili bir tedavi seçeneği olarak Sacituzumab govitecan etkili bulundu.

 

 • Evre IV mesane kanserinde kemoterapi, immünoterapi etkili bir ilaç adayı daha olacak gibi görünüyor; Enfortmab vedotin çoklu tedavi almış hastalarda sağkalımı uzattığı belirtildi.

 

 • Evre IV mesane kanserinde kemoterapi ile klinik yarar gören hastalarda idame tedavi şeklinde immünoterapi (Avelumumab) ile uzamış sağkalım datası yayınlandı. Saldırgan ve kötü seyirli hastalıkta bir grup hastanın daha uzun yaşama umudu doğdu.

 

Sonuç: Çok sayıda immünoterapi+kombinasyon tedavileri değişik kanser türlerinde etkili bulundu. Özelikle kişiye özel mutasyonlara karşı hedefe yönelik tedavilerde gözle görülür gelişmeler mevcut. Kanser türüne özgü dokulara karşı geliştirilen antikor bağımlı sitotoksik molekülerle az toksite etkili yanıt elde edildiği bu son kongrede özelikle vurgulandı. Özelikle hedefe yönelik antikor -sitotoksik molekülerin immünoterapi kombinasyonları sonuçları merakla bekleniyor.


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.