Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler7

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

  • Opere Akciğer kanserinde (evre I-III) EGFR 19 deletion ya da ekzon 21 mutasyonu olanlarda cerrahi sonrası Tirozin Kinaz İnhibitörü olan Osimertinib adlı molekülün kullanılmasına Amerika Birleşik Devletleri’nde onay verildi (FDA onayı aldı).

 

  • Metastatik prostat kanserinde oral kullanılan relugolix; gonodatropin reseptörlerine bağlanarak salınımını azaltarak erkeklerde testosteron salınımı düşüren molekül FDA tarafından tedavi onayı verildi. Kullanımı daha kolay ve kardiyak yan etkileri daha az. Aynı zamanda Leuprolide göre testosteron seviyesini daha iyi düşürdüğü saptandı.

 

  • Mikrosatellit instabilite olan metastatik kolon kanserinde tek başına immünoterapi (Pemrolizumab) alan hastalar, kemoterapi alanlara göre daha uzun hastalıksız geçen süreye sahip. Evre IV kolon kanserinde Mikrosatellit instabilite olan hastalarda tedavi algoritması tamamen değişti.

 

  • Ameliyat olan mesane kanserinde kanda yapılan analizde dolaşan tümör hücresi saptanan hastalara immünoterapi (Atezolizumab) verilmesi bu grupta daha uzun süreli hastalıksız süreye sahip olmasını sağlayabilir.

 

  • Meme implantı yapan kadınlarda cilt kaynaklı anaplastic large-cell lymphoma oranı daha yüksek. İmplant yapan kadınların bu konuda takibi gerekebilir.

 

  • Omega-3 yağ asitlerini tablet şeklinde kullanmak, kalp hastalıklarına karşı koruma sağlamıyor. Doğal hafta iki kez yağlı balık tüketmek önerilir

 

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.