Kansere karşı yeni bir seçenek olarak trastuzumab deruxtecan

Kansere karşı yeni bir seçenek olarak trastuzumab deruxtecan

Human epidermal growth faktör reseptör 2 (HER2) önemi meme kanserinde belirlendi. Bu reseptörün kanserin ilerlemesi ve metastazında etkili olduğu 1990’larda saptandı. Bu reseptörü taşıyan kansere sahip kadınların gidişatının daha kötü olduğu saptanmıştı. HER2 reseptörünün bloke eden trastuzumab adlı antikorun, 1990 yılların ortalarında HER2 pozitif meme kanserinde kullanılması bu hastalıkta bir devrim yaratı. Kötü ve agresif giden bir alt tür olan HER2 pozitif meme kanserlerin makus talihi bu ilaç ile önemli oranda değişti.

2020 yıllara geldiğimizde HER2 pozitif meme kanserli hastalarda daha önce tedavi görmüş olan ve hastalığı ilerlemiş olanlarda trastuzumab deruxtecan adlı yeni güçlü bir molekül günlük pratiğe girdi.

Trastuzumab deruxtecan, HER2 reseptörüne bağlanan antikor yapısı, kanser hücresi içinde serbestleşen deruxtecan adlı sitotoksik kemoterapi kısmı ve bu iki yapıyı birbirine bağlayan protein gövdeden oluşuyor.

HER2 reseptörü aktivitesi ve yoğunluğu kanser hücrelerinde normal dokuya göre çok yüksek oranda olduğu için, ilaç kanser hücrelerine bağlanıyor ve kanser hücresi içinde, normal kemoterapi ile elde edemediğimiz yoğunlukta, topoisomerase inhibitörü olan sitotoksik, kanser bölünmesini engelleyen kısmı salınıyor.

HER2 reseptörü aktivitesi sadece meme kanserinde görülmediği biliniyordu. Özelikle, mide, kolon, akciğer, mesane ve diğer solid kanserlerde önemli oranda HER2 pozitifliği biliniyordu.

Meme kanserinde benzer başarı, yakın zamanda yapılan çok sayıda çalışma ile, trastuzumab deruxtecan daha önce tedavi almış ve seçeneği kalmamış, HER2 pozitif kanserlerde etkili olduğu gösterildi.

Özelikle ilacın etkinliği, kanser hücrelerinde HER2 reseptör yoğunluğu fazla (+3) ise daha belirgin, fakat daha az yoğun ekspresyon (+1, +2) olan hastalarda da etkili olabileceği gösterildi.

Bu veriler ışığında, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), HER2 pozitif olan, daha önce tedavi almış ve seçeneği olmayan tüm solid kanserlerde Trastuzumab deruxtecan adlı ilacı yeni bir tedavi seçeneği olarak onayladı.

İlaç ile ilgili en sık yan etkiler, bulantı, yorgunluk, beyaz kan hücrelerinde azalma ve anemi olduğu belirtildi.

 

Kaynaklar

FDA grants accelerated approval to fam-trastuzumab deruxtecan-nxki for unresectable or metastatic HER2-positive solid tumors. News release. FDA. April 5, 2024. Accessed April 5, 2024. https://shorturl.at/hzLQ9

Meric-Bernstam F, Makker V, Oaknin A, et al. Efficacy and safety of trastuzumab deruxtecan in patients with HER2-expressing solid tumors: primary results from the DESTINY-PanTumor02 phase II trial. J Clin Oncol. 2024;42(1):47-58. doi:10.1200/JCO.23.02005

Smit EF, Felip E, Uprety D, et al. Trastuzumab deruxtecan in patients with metastatic non-small-cell lung cancer (DESTINY-Lung01): primary results of the HER2-overexpressing cohorts from a single-arm, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2024;25(4):439-454. doi:10.1016/S1470-2045(24)00064-0

Raghav KPS, Siena S, Takashima A, et al. Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) in patients (pts) with HER2-overexpressing/amplified (HER2+) metastatic colorectal cancer (mCRC): primary results from the multicenter, randomized, phase 2 DESTINY-CRC02 study. J Clin Oncol. 2023;41(suppl 16). doi:10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.3501

 

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.