Evre IV Uveal Melanom tümörlerinde yeni tedavi seçeneği

                      Evre IV Uveal Melanom tümörlerinde yeni tedavi seçeneği

  • Uveal melanom göz içinde ki pigmente hücrelerden gelişen ve nadir görülen bir tümör. Hastaların büyük bir kısmı kısa sürede hastalığa bağlı hayatlarını kaybetmektedir
  • Cilt melanomlarından farklı olarak uveal melanom hastalarının immün kontrol noktası inhibitörlerine cevapları belirgin düşük ve yanıt derinliği kısadır
  • Bu nadir ve agresif hastalık için yıllar sonrası yüz güldüren bir tedavi Amerika’da FDA onayı aldı.
  • Tebentafusp-tebn (Kimmtrak) adlı molekül bispesifik antikor yapısında hem sitotoksik T hücrelerine CD3 reseptörü ile bağlanmakta hem de melanom hastalarında bulunan glycoprotein 100 molekülüne bağlanmakta ve böylece melanom hücrelerine karşı hücresel immüniteyi aktive etmektedir.
  • Yayınlanan faz III çalışmasına göre, tedavi almamış evre IV uveal melanom hastalarında, Dakarbazine, Pemrolizumab ve İpilumamab gibi geleneksel tedavilere göre tebentafusp-tebn belirgin şekilde bir yılık sağkalımı ve hastalıksız süreyi uzattığı gösterdi
  • Çalışmada en sık görülen yan etki sitokin ilişkili yan etkiler ve yalnızca %2 hasta grubu tedaviyi bırakmak zorunda kalmış
  • Bu çalışmanın sonucuyla HLA-A*02:01–positive uveal melanom hastalarının birinci basamak standart tedavisi tebentafusp-tebn oldu
  • Bu çalışmayla tedavi seçeneği az olan yüz güldürücü sonuçlar elde edilmeyen uveal melanomlu hastalar için bispesifik antikor chimeric tedaviler gündeme girmiş oldu

 

Tebentafusp-tebn (Kimmtrak) sonuçları ile evre IV HLA-A*02:01–pozitife uveal melanom hastalarında standart tedavi oldu

Kaynak: N Engl J Med 2021; 385:1196-1206 DOI: 10.1056/NEJMoa2103485

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.