Kolon kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak Fruquintinib

Kolon kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak Fruquintinib

Kolon kanseri kadın ve erkeklerde sık görülen bir kanser türü.

Evre IV hastalıkta tedavi öncesi karar vermeden önemli klinik ve genetik parametrelere bakılır. Tümörün sağ kolon ya da sol kolondan köken alıp almaması tedavide yol gösterici olduğu gibi, KRAS, NRAS ve BRAF mutasyonu, MSI durumu ve HER2 ekspresyonun olup olmaması önemli bir seçenek.

Kolon kanserinde standart tedavi olan oksaliplatin, irinotekan, 5-fluorouracil, hedefe yönelik tedavi seçeneği olarak anti-EGFR inhibitörü, anti-VEGFR inhibitörü, TAS-102 ve regorafenib gibi tedavi seçeneklerini tüketen hastalarda BRAF ve MSI değişikliği olmaması durumunda standart tedavi seçeneği yoktur.

Çoklu tedavi almış ve tüm tedavi seçeneğini tüketmiş hastalar için yeni bir molekül olan Fruquintinib bir tedavi seçeneği olduğu gösterildi.

Fruquintinib, tümör progresyonunda önemli bir rol alan VEGFR-1-2-3 reseptörlerinin aktivitesini inhibe eden, oral alınan bir Tirozin Kinaz inhibitörüdür. Günde bir kez oral 5 mg 21 gün boyunca alınan molekül ile tedavi seçeneği bitmiş hastalarda ortalama 7.4 ay bir sağkalım elde edildi.

İlaç en sık görülen yan etkiler, hipertansiyon, el ve ayaklarda döküntü ve kuvvet kaybı olarak raporlandı.

Bu çalışma sonrası Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) daha önce standart tüm tedavi almış ve tedavi seçeneği olmayan hastalar için Fruquintinib yeni tedavi seçeneği olarak onaylanmıştı. Yakın dönemde Avrupa İlaç Değerlendirme Ajansı (EMEA) Fruquintinib yeni tedavi seçeneği olarak onayladı.

 

Kayanaklar

  1. Takeda receives approval from European Commission for FRUZAQLA in previously treated metastatic colorectal cancer. News release. Takeda. June 21, 2024. Accessed June 24, 2024. https://tinyurl.com/ry49wm9r

 

  1. Takeda receives positive CHMP opinion for fruquintinib in previously treated metastatic colorectal cancer. News release. Takeda. April 26, 2024. Accessed June 24, 2024. https://tinyurl.com/4ed4fac5

 

  1. Dasari A, Lonardi S, Garcia-Carbonero R, et al. Fruquintinib versus placebo in patients with refractory metastatic colorectal cancer (FRESCO-2): an international, multicentre, randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet. Published online June 15, 2023. doi:10.1016/S0140-6736(23)00772-9

 

  1. Takeda receives U.S FDA approval of Fruzaqla (fruquintinib) for previously treated metastatic colorectal cancer. News release. Takeda. November 8, 2023. Accessed June 24, 2024. https://bit.ly/3SwkD8U


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.