Evre III EGFR Mutasyonu Akciğer kanserinde kemoradyoterapi sonrası yeni tedavi seçeneği olarak Osimertinib

Evre III EGFR Mutasyonu Akciğer kanserinde kemoradyoterapi sonrası yeni tedavi seçeneği olarak Osimertinib

 

Akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Son zamanlarda çok sayıda tedavi seçeneği ile en sık ölümlere neden olan bu kanser türünde olumlu gelişmeler olmuştur.

Evre IV akciğer kanserinde bireye özgü tedavide yüz güldüren sonuçlar mevcut.

Akciğer kanseri tedavisine başlamadan önce artık standart istenmesi gereken mutasyonlar mevcut. Akciğer kanseri tedavisine başlamadan önce bakılması gereken mutasyonlar EGFR, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, NTRK1/2/3, METex14skipping, RET, ERBB2 (HER2) ve ayrıca PD-L1 düzeyi tedaviye karar vermede önemli bir belirteç.

Evre III küçük hücreli akciğer tanısı almış ve ameliyat mümkün olmayan hastalarda kemoradioterapi sonrası progresyon olmayan hastalarda durvalumab idame tedavisi standart tedavi seçeneğiydi.

EGFR mutasyonu küçük hücreli akciğer kanserinde, %10-20 oranında görülen, en sık görülen mutasyonlardan biridir.

Son yapılan çalışmada EGFR mutasyonu olanlarda immünoterapi seçeneği olan durvalumab yerine EGFR mutasyonu olanlarda tirozin kinaz inhibitörü olan potent selektif inhibitör Osimertinib verildiğinde hastaların daha az nüks ettiği gösterildi.

Bu çalışmayı son olarak Amerika Birleşik Devletleri, Chicago kentinde yapılan onkoloji kongresine sunulan bir çalışma destekledi. Ameliyat olamayan evre III akciğer adeno kanserinde EGFR ekzon 19 yada 21 mutasyonu olan hastalarda kemoterapi radyoterapi sonrası idame şeklinde Osimertinib adlı molekülün verilmesi durumunda hastalığın nüksü ve hastalığa bağlı ölümü %80 azaldığı saptandı

Bu çalışmayla Osimertinib, EGFR ekzon 19 ve 21 mutasyonu olan Evre III küçük hücreli akciğer tanısı almış hastalarda kemoradiyoterapi sonrası standart tedavi olacağı öngörülüyor.

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.