Rahim ağzı kanseri(Serviks) ve Akciğer kanserinde yeni tedavi Seçenekleri

Rahim ağzı kanseri (Serviks) ve Akciğer kanserinde yeni tedavi Seçenekleri

 

       Rahim ağzı kanseri

 

 • Rahim ağzı(serviks) kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir

 

 • Birinci basmak kemoterapi ve immünoterapi sonrası etkili tedavi seçenekleri çok bulunmamaktadır
 • Tisotumab Vedotin adlı molekül bir ve daha fazla sistemik tedavi almış hastalarda diğer kurtarma tedavilerine göre daha etkili olduğu saptandı
 • Tüm histolojik alt tipler ve daha önce alınan tedavilerden bağımsız etkinlik gösteren molekülün kısa süre içinde Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor

 

 

             Evre IV akciğer kanseri

 

 • Evre IV akciğer kanseri EGFR ekzon 19 ve 21 mutasyonu olan hastalarda, osimertinib sonrası yeni tedavi seçeneği artık mevcut
 • Amivantamab-vmjw (Rybrevant) ve kemoterapi kombinasyonu Karboplatin + pemetrexed (Alimta), tek başına ya da lazertinib kombinasyonu, tek başına kemoterapiye göre bu hasta grubunda artmış yanıt ve sağkalım ile ilişkili bulundu
 • Bu yeni kombinasyonun yan etkilerinin tolere edilebilir düzeyde olduğu belirlendi

 

 • Bu çalışmayla osimertinib sonrası etkili bir tedavi seçeneği gündeme girmiş oldu.

 

Kaynaklar

 • A study of amivantamab and lazertinib in combination with platinum-based chemotherapy compared with platinum-based chemotherapy in patients with epidermal growth factor receptor (EGFR)-mutated locally advanced or metastatic non- small cell lung cancer after osimertinib failure (MARIPOSA-2). ClinicalTrials.gov. Updated May 31, 2023. Accessed September 6, 2023. https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04988295

        

 

                                  Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.