Rahim kanseri, Uveal melanom ve Prostat kanserinde yeni tedavi Seçenekleri

Rahim kanseri, Uveal melanom ve Prostat kanserinde yeni tedavi Seçenekleri

 

                      Rahim kanseri

 

 • Mikrosatellit instabilite olan Endometriyum kanserlerinde, immünoterapi( dostarlimab) ve kemoterapi (Karboplatin ve paclitaxel) kombinasyonu, yalnız kemoterapiye göre hastalığa bağlı ölümü ve hastalık ilerlemesini %72 oranında azaltıyor.

 

 • Mikrosatellit instabilite, patolojik bloklarda immün histokimyasal boyalarla tümör supresyon genlerin aktivitesi sonu ortaya çıkan protein ekspresyonlarının (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6) kaybının gösterilmesi ya da PCR ile direk gen kayıplarının saptanması ile belirlenir.

 

 • Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bu veriler sonrası Mikrosatellit instabilite olan evre IV endometriyum kanserinde dostarlimab ve kemoterapiyi ilk basamakta tedavi seçeneği olarak onayladı

 

                   Uveal melanom

 

 • Diğer önemli onay evre IV karaciğer metastazı olan uveal melanom hastalarında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi HEPZATO KIT (melphalan/hepatic delivery system) tedavi seçeneği olarak onayladı.

 

 • Uveal melanom göz içindeki pigmente hücrelerden gelişen ve nadir görülen bir tümör. Hastaların büyük bir kısmı kısa sürede hastalığa bağlı hayatlarını kaybetmektedir

 

 • Cilt melanomalarımdan farklı olarak uveal melanom hastalarının immün kontrol noktası inhibitörlerine cevapları belirgin düşük ve yanıt derinliği kısadır

 

 • Bu nadir ve agresif hastalık için karaciğer metastazı olan hastalar için, port aracılığı ile karaciğere damar yolu ile verilen melphalan kemoterapisi ile hastaların %36 oranda yanıt alındı ve yanıt alınan hastalarda yanıt süresinin 14 ay olarak sürdüğü tespit edildi. Yanıt oranın kontrol kolunda %12(pemrolizumab vb immünoterapi ya da sistemik kemoterapi alanlarda) olduğu saptandı

 

 

                   Prostat Kanseri

 

 • Yenil nesil androjen reseptör yolağı inhibitörü Enzalutamide, metastatik olmayan ve daha önce hiç sistemik tedavi almamış, prostat ameliyatı sonrası ya da prostata tedavi etme amaçlı Radyoterapi almış ve  sadece PSA nüksü olan nüks riski yüksek olan prostat kanseri hastalar için bir seçenek olabileceği saptandı ve FDA buna önümüzdeki dönemlerde onay vereceği ön görülüyor

 

 • PSA artışı olan ve metastaz riski yüksek hastalar; radikal prostatektomi olmuş, PSA değeri 1 ng/ml üstü ve PSA ikiye katlanma süresi 9 ay altında olanlar, Radyoterapi almış olanlarda PSA değeri 2 ng/ml üstü ve ikiye katlanma süresi 9 ay altı olanlar olarak tanımlanmış. Bu hastalara Androjen blokajı ya da Androjen blokajına Enzalutamid eklenmiş ve PSA değeri 36. Haftada nadir seviye (0.2 ng/ml) inen hastalarda tedavi kesilmiştir.

 

 • Metastaz için yüksek izole PSA nükü olanlarda Androjen blokajı ile Enzalutamid kullananlarda ölüm oranı ve metastaz oranı %58 daha az saptanmıştır.

 

 • Bu çalışma ile özelikle nüks açısında riskli olan hastalarda Enzalutamid gibi yeni nesil AR yolağı inhibitörlerin 36 hafta gibi bir süre erken kullanılması ile hastaların yarısının ileriki yılarda metastatik aşamaya geçmesi engellenerek tedavisiz hayatlarını sürdürme şansı verdiği görülmektedir.

 

                            Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.