Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 12

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

  • Meme kanserinde yeni gelişmeler

Daha önce evre IV triple negatif meme kanserinde PD-L1 düzeyip CPS skoru ≥10 ve üzeri olan hasatlarda birinci basamak kemoterapiye pemrolizumab eklenmesinin hastalarının yaşam beklentisini uzattığı saptanmıştı ve Amerika ilaç ve gıda dairesi (FDA) triple negatif meme kanserli hastalarda bu ilacın kullanımını uygun görmüştü. Yüksek riskli erken evre triple negatif kanseri hastalarında pemrolizumab etkinliğinin gösterilmesi ile FDA ilacı aynı zamanda lokal ileri aşamada ki triple negatif kanserli hastalarda onayladı.

 

  • KEYNOTE-522 Çalışmasına göre, tümör boyutu 2 cm ve üstü, ya da 1cm büyük, 2cm ve altı olup lenf nodu metastazı olan triple negatif meme kanseri hastalarına pemrolizumabın kemoterapiye eklenmesi ile patolojik tam yanıt oranı %63 olarak elde edildi. Bu veriler ışığında erken evre yüksek risk grubunda olan triple negatif kanserli hastalarda pemrolizumab onay almış oldu.

 

  • Diğer önemli gelişme evre IV Endometriyum(rahim) kanserinde yeni bir tedavi seçeneğinin FDA onayını almış olmasıdır. Endometriyum kanserinde uzun yıllar yeni tedavi seçeneği bulunamamıştır. Bu hastalar uzun yıllar yüksek etkinliği olmayan kemoterapi ile tedavi ediliyordu. Mikrosatellit instabilite(MSI high) olan hastalarda immünoterapi onay almasında sonra etkili bir tedavi seçeneği olarak.

 

 

  • FDA mikrosatellit instabilite olmayan (MSI stabil) hastalarda, bir seri sistemik tedavi(kemoterapi) alan hastalarda, lenvatinib+pemrolizumab tedavisini yeni bir seçenek olarak onayladı. KEYNOTE-775 çalışmasına göre lenvatinib+pemrolizumab tedavi kemoterapiye göre daha iyi yanıt ve daha uzun sağkalım etkisine sahip olduğu saptanması ile FDA onayını almaya hak kazandı.

 

 

  • The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) verilerine göre, yeni tedavi seçeneklerinin klinik pratiğimize girmesi ile beraber akciğer ve cilt maling melanomu gibi agresif tümörlerinde ölüm oranlarının belirgin gerilediği saptanmıştır. Evre IV akciğer kanserinde PD-L1 düzeyi ≥50 % olan hastalarda tek immüterapi(pemrolizumab) alan hastaların yaklaşık %33 oranında 5 yıl hastalığın kontrol altında yaşadığı belirtildi.

 

Sonuç: Daha bireyselleşmiş tedavilerle kanser hastaların yaşam beklentisini daha da uzatmak mümkündür


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.