İmmünoterapi Kemoterapinin Yerini mi Alacak?

 

İMÜNOTERAPİ KEMOTERAPİNİN YERİNİ ALACAK MI?

Kemoterapi devri bitiyor mu?

 • İmmünoterapi nedir?
 • İmmünoterapi, kanserle mücadele araştırmalarında hızla gelişen bir alan.
 • Bağışıklık sistemi vücudun enfeksiyona karşı en etkili silahlarından. Ancak, vücudun kendi hücrelerine saldırmasını önleyen için bazı ‘fren’ mekanizmaları bulunuyor.
 • Immünoterapi, bağışıklık sisteminin kanserli hücreleri tanıyarak yok etmesini sağlamaya yönelik tedavilere deniyor.
 • Onkoloji alanında yayınlanan birçok çalışmada ana konu immünoterapi ile ilgilidir.
 • Başta cilt kanseri olan melanomda olmak üzere, akciğer, ürogenital sistem, meme, mide, bağırsak ve başka kanserlerde kemoterapi dışı bir seçenek olan imünoterapi ile ilgili başarılı çalışmalar yayınlandı.
 • Çoğu çalışmada etkinliği geleneksel kemoterapiden daha iyi olduğu, yan etkilerinin ise kemoterapide ortaya çıkan etkilerden farklı ve daha az olduğu şeklindedir.
 • FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı) tarafından şimdiye kadar 18 farklı kanser türünde immünoterapi tedavilerine onay verdi.
 • İmmünoterapilerin bu kadar popüler olmasının asıl nedeni, yanıt alınan hastalarda, klasik tedavilerde görülmemiş bir sağkalımın elde edilmesidir.
 • Örneğin melanom hastalarının %20’si ilk immünoteapik ajan olan ipilimumab tedavisi altında yaklaşık 5 yıldan fazla yaşadığı görüldü. Bu etki kanser tedavisinde çığır açıcı olarak görülmektedir.
 • Fakat, günümüzde her hasta, immünoterapiden fayda görmediği iyi bilinmektedir. Örneğin akciğer birinci basamak tedavisinde PD-L1 olarak adlandırılan molekül oranı %50 ve üzeri olan hastaların %50’sinde yanıt elde edile bilinmektedir.
 • Artık kanser sınıflandırması tamamen değişiklikler olmaktadır. Tümör, sıcak, immünojenik mi yani immünoterapileden fayda görebilir mi , soğuk immünojenik değil mi ayrımı yapılmaktadır.
 • Bu sınıflandırma, PD-L1, doku T lenfosit oranı, tümör mutasyonu yükü gibi bazı testler tek ya da kombine kullanarak yapılmaktadır. Bu testlere rağmen de maalesef tümörün immünoterapiye yanıt verip vermeyeceği tam bilinmektedir
 • Gelecek perspektif soğuk, immünojenik olmayan tümörlerin, immünomodülatör ya da kombinasyon terapilerle (kemoterpi, immünoterapi, aşı vb) yöntemlerle immünojenik hale getirip tedavi etmektir.
 • Klasik kemoterapi, operasyon sonrası adjuvan tedavi başta olmak üzere bir çok tümörde kullanılması uzun yıllar ön görülmektedir.Fakat tek başına kemoterapi kullanımının zamanla rolünün azalacağı aşikardır
 • İmmünoteapilerin çıkmazı, pahalı tedavi olmaları, bazı hastalarda beklenmedik ciddi yan etkiler, hangi hasta grubunda daha faydalı olacaklarının öngörülmemesidir.
 • ÖZET: İmmünoterapi ile ilgili çalışmalar giderek artmakta, FDA şu ana kadar 18 kanser türünde onay vermiştir. Hangi hasta grubuna daha faydalı olduğuna yönelik bilgi eksikliği ve maliyet en büyük handikaplarıdır. Gelecek perspektif, immünoterapi, immünomodülatör kombinasyonlarının daha yoğun olarak kullanılması şeklinde olacaktır.

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.