Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 1

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 1

 

 

Mide ve bağırsak kanserinde: İmmünoterapi(nivolumab)+Rogerafenib kombinasyonu tedavi seçeneği kalmamış Mikrosatelit instabilitesi olmayan hastalar için seçenek olabilir. Daha büyük hasta grubunda yapılacak FazIII çalışması daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak.

Regorafenib Plus Nivolumab in Advanced Gastric and Colorectal Cancers – The ASCO Post

 

Daha önce tedavi görmüş/tedavi almamış Akciğer kanseri ve tiroid meduler kanserinde RET gen mutasyonu/füsyonu olan hastalarda yeni tedavi seçeneği olarak Selpercatinib onay aldı.

FDA Approves Selpercatinib for Lung and Thyroid The ASCO Post

 

Safra yolları tümöründe daha önce tedavi almış hastalarda; Faz II çalışmaya göre Nivolumab ile özelikle PD-L1 pozitif ve Mikrosatelit instabilitesi(MSI H) olanlarda olumlu sonuçlar elde edildi.

 

Evre IV Akciğer kanserinde yeni tedavi seçeneği; MET Exon 14 mutasyonu, akciğer kanserin %2-3 oranında görülür, mutasyon olanlarda Capmatinib adlı molekül FDA tedavi olarak onayladı.


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.