Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 14

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 14

 

 • Amerika ilaç ve gıda dairesi (FDA) 2021 yılında kanser tedavisi için çok sayıda yeni tedavi seçeneğini hastalarda kullanmak üzere onayladı.
 • İmmünoterapi ve daha bireyselleşmiş kişiye özel tedavi seçenekleri giderek artığı görülmektedir. Tedavi seçeneklerinin artması ile büyük bir hasta grubunda uzun dönem tam kür elde seçeneğinin artığı görülüyor.
 • Daha önce en ölümcül kanser kategorisinde olan cilt maling melanom ve akciğer kanserinde hastaların yaşam süresinin önemli oranda artığı ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin önemli ölçüde gerilediği görülüyor (The Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program)

        Solid tümörler için onay alan ilaçların listesi aşağıda belirtildiği gibi onay sırasına göre sıralandı

 • Cemiplimab (immün kontrol noktası inhibitörü): PD-L1 düzeyi yüksek küçük hücreli dışı akciğer kanserinde
 • Cemiplimab: Opere edilemeyen ve metastatik cilt basal hücreli kanserinde  
 • Tepotinib (Tirozin Kinaz İnhibitörü): Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (METExon 14 Skipping Mutations)
 • Cabozantinib (Tirozin Kinaz İnhibitörü): Metastatik Renal(böbrek)hücreli kanser

fam-trastuzumab deruxtecan: HER2-pozitif mide kanseri

 • Evre IV akciğer kanserinde %13 oranında bulunan KRAS G12C mutasyonuna karşı geliştirilen oral alınan Sotorasib (Lumakras) Amerika’da FDA onayı aldı. Bu moleküle daha önce tedavi almış ve tedavi seçeneği olmayan hastaların bir kısmında (36%) yanıt alındığı ve yanıt derinliğinin ortalama 10 ay civarında olduğu belirtildi.

Infigratinib(Pan FGFRs inhibitörü TKİ) : Metastatik kolonjikarsinomda FDA onayı aldı

 • Evre IV akciğer kanserinde tedaviye dirençli, agresif seyreden ve yaklaşık %1 oranında görülen EGFR exon 20 insertion mutasyonu olan ve tedavi seçeneği tükenmiş

hastalarda MET ve EGFR reseptörlerini çift olarak bloke eden antikor yapısında ki Amivantamab (Rybrevant) Amerika’da FDA onayı aldı

 • Evre IV Triple negatif meme kanserinde çok tedavi almış hastalarda (en az 2 line) etkili bir tedavi seçeneği olarak Sacituzumab govitecan etkili bulundu. Sacituzumab govitecan kanser hücrelerinde yaygın bulunan Trop-2 antijenine direk bağlanan antikor yapısı ve bu antikor yapısına bağlı ironotekan bazlı sitotoksik kemoterapiden oluşur. Amerika’da FDA Triple negatif meme kanserinde kullanımına onay verdi.
 • Evre IV mesane kanserinde çok tedavi almış hastalarda (en az 2 line) etkili bir tedavi seçeneği olarak Sacituzumab govitecan etkili bulundu. Amerika’da FDA mesane kanserinde kullanımına onay verdi.
 • Tivozanib (TKİ): Çoklu tedavi almış metastatik Renal(böbrek)hücreli kanserlerde
 • Lorlatinib(TKİ): ALK-pozitif Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde
 • Pembrolizumab: Özofagus-Özofagus-kardiyak bileşke tümörlerinde
 • Tisotumab vedotin: Metastatik tedavi almış serviks tümörlerinde (Rahim ağzı)
 • Cabozantinib : Diferansiye tiroid kanserlerinde  
 • Mobocertinib: EGFR exon 20 insertion mutasyonu olan evre IV akciğer kanserlerinde
 • Ivosidenib: Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutasyonu olan evre IV kolanjiyoselüler kanserlerde FDA onay aldı. IDH1 %13 oranında bu hasta grubunda görülüyor.
 • Nivolumab (immün kontrol noktası inhibitörü): Ameliyat edilmiş mesane kanserinde adjuvant tedavi onayı aldı
 • Dostarlimab(immün kontrol noktası inhibitörü): Mikrosatellit instabilite(MSI high) olan solid tümörlerde onay aldı
 • Belzutifan(hypoxia-inducible factor inhibitor ): Von Hippel-Lindau hastalığı ile ilişkili kanserlerde onay aldı
 • Lenvatinib plus pembrolizumab: metastatik Renal(böbrek)hücreli kanserlerde birinci basamak için onay aldı
 • Pembrolizumab: Erken evre yüksek risk grubunda olan triple negative meme kanselerinde kemoterapi ile birlikte neoadjuvan kulanım onayı aldı.
 • Lenvatinib (TKİ): Evre IV tedavi almış endometrium kanserlerinde onay aldı

       Pembrolizumab: llB or llC maling melanomada operasyon sonrası adjuvant kulanım için onay aldı

 • sirolimus protein-bound particles: Malignant perivascular epithelioid cell tumor için onay aldı
 • Pembrolizumab: Opere ve nüks için yüksek risk grubunda olan Renal(böbrek)hücreli kanserlerde adjuvan tedavi için onay aldı

Atezolizumab: Opere Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde adjuvan kulanım onayı aldı

 • Pembrolizumab kemoterapi kombinasyonu: Evre IV serviks kanserinde birinci basamak tedavisinde onay aldı
 • Abemaciclib (cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitör): Opere Hormon pozitif meme kanserinde adjuvan kulanım onayı aldı
 • Sonuç: Daha bireyselleşmiş tedavilerle kanser hastaların yaşam beklentisini daha da uzatmak mümkündür. İmmün kontrol noktası inhibitörü, hedeflenmiş mutasyonlara özgü tirozin kinaz inhibitörleri, sitotoksik kemoterapi içeren tümör spesifik antijenlere karşı geliştiren antikor kombinasyonları ile her gün başarı oranı artmaktadır.
Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.