Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 13

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

Yakın zamanda yapılan Avrupa Onkoloji Kongresinde, kanser hastaları için umut vadeden çok sayıda bilimsel çalışma sonuçları yayınlandı. Bu gelişmeleri başta hastalarım olmak üzere tüm takipçi ve meslektaşlarım için özetledim.

 

 • Bu kongrede en çok ses getiren ve büyük ilgi gören çalışmalardan biri HER2 pozitif meme kanserinde bir seri herceptin tedavisi almış hastalarda Trastuzumab deruxtecan tedavisinin trastuzumab emtansine tedavisine göre bariz olarak üstün göstermesi bu grup meme kanserleri için büyük bir başarı elde etmemize yardımcı olacak. İlacın bu çok etkileyici etkinliği yanında özelikle interstisyel akciğer hastalığı yapması dikkat edilmesi ve yönetilmesi gereken toksisite. Hekimlerin bu yan etkiyi erken fark etmesi ve yönetme becerisinin artması ile buna bağlı ölümlerde önemli azalma görülmektedir.

 

 • Meme kanserinde diğer önemli çalışma postmenopozal kanser hastalarında endokrin tedavisinin 7-8 yıla uzatılmasının hastalıksız süreyi uzattığı gösterildi

 

 • Evre IV triple negatif hastalarda PD-L1 CPS 10 ve üstü olanlarda birinci basamak tedavide standart kemoterapiye immün kontrol noktası inhibitörü olarak pemrolizumab eklenmesi ile daha iyi sonuç elde edildiği gösterildi

 

 • Diğer önemli çalışmalardan biri evre IV serviks kanserinde PD-L1 pozitif olan hastalarda standart kemoterapi tedavisine immün kontrol noktası inhibitörü olarak pemrolizumab tedavisinin yaşam beklentisini uzattığı görüldü. Böylelikle agresif ve ülkemizde kadınlar arasında sık görülen kanser türü olan serviks kanserinde yıllar sonrası başarılı bir tedavi daha günlük pratiğe girmiş gözüküyor.

 

 • Evre IV nüks serviks kanserinde ikinci basamak tedavi olarak Tisotumab Vedotin standart tedaviye göre daha etkili ve FDA onayı aldı.
 • Evre IV kolon kanserinde KRAS G12C mutasyonu olan ve daha önce çoklu tedavi almış hastalarda KRYSTAL-1 çalışmanın sonuçlarına göre KRAS G12C inhibitörü Adagrasib inhibitörü ve + EGFR monoklonal inhibitörü cetuximab ile 43% yanıt oranı elde edildi. Bu sonuç bu grup hastalar için son zamanlarda ki en yüz güldüren oran olduğu vurgulandı

 

 • Evre IV akciğer kanserinde EGFR mutant hastalarda birinci basamak Tirozin kinaz inhibitörü ve sonrası kemoterapi alan tedavi seçeneği olmayan hasta grubunda yeni selektif Tirozin kinaz inhibitörü Lazertinib ve bispesifik antikor özeliği olan Amivantanab kombinasyonu ile %41 hastada yanıt ve %69 oranında hasatlık kontrol oranı elde edildi. EGFR mutant hastalar için yeni tedavi seçeneğe bu kombinasyonun aday olduğu gösterildi.

 

 • Evre IV akciğer EGFR Ekzon 20 mutasyonu olan ve tedavi seçeneği pek olmayan bu grup hasatlarda selektif TKİ olan Poziotinib ile 43.8% yanıt oranı ve 75% oranında hasatlık kontrol oranı elde edildi. Bu hasta grubu için yeni tedavi seçenekleri için önemli bir gelişme

 

 • Evre IV kastrasyona duyarlı prostat kanserinde PEACE-1 çalışmasının sonuçları açıklandı. Yüksek volümlü grupta, LHRH anoloğu+dosetaksel+abiretereon üçlü kombinasyonu standart tedaviye göre daha uzamış bir sağkalımla ilişkili olduğu belirtildi. Bu hasta grubu içinde performansı iyi olalar için yeni standart olacak gibi gözüküyor.

 

 • Evre IV kastrasyona dirençli prsotat kanserinde daha önce yeni nesil AR yolağı blokörü almış hastalarda COSMIC-021 çalışmasının sonuçlarına göre Atezolizumab ve cabozantinib kombinasyonu ile çoklu tedavi görmüş hastalarda bu kombinasyonun etkili olduğu yönünde sonuçlar elde edildi. Randomize ve daha büyük çalışmaya ihtiyaç olduğu vurgulandı.
 • Evre IV mesane kanserinde cisplatin almaya uygun olmayan FGFR2/3 mutasyon ve füzyonu olan grupta pan-FGFR reseptör antagonisti erdafitinib ve immün kontrol noktası inhibitörü cetrelimab kombinasyonu ile etkileyici bir sonuç elde edildi. Bu kombinasyon ile yanıt oranı bu hasta grubunda %68 olarak saptandı.

 

 • Mesane kanserinde diğer önemli bir çalışma daha önce birinci basamak tedavisi almış ve hasatlığı ilerlemiş grupta immün kontrol noktası inhibitörü pebrolizumab ve sEphB4-HAS (immune/angio target) kombinasyonu ile yaklaşık %37 hasta grubunda sonuç elde edildi. Bu kombinasyonun daha büyük ve randomize çalışmalarda ki sonuçları merak ile bekleniyor.

 

 • Evre IV GİST hasatlarında çoklu tedavi sonrası tedavi seçeneği olarak yeni bir TKİ olan ripretinib standart bir seçenek olarak günlük pratiğe girmiş görünüyor.

 

 • Radyoaktif iyot tedavisine dirençli tiroit kanserlerinde tedavi seçeneği olarak Cabozantinib onay aldı.

 

 • Sonuç: Daha bireyselleşmiş tedavilerle kanser hastaların yaşam beklentisini daha da uzatmak mümkündür. İmmün kontrol noktası inhibitörü, hedeflenmiş mutasyonlara özgü tirozin kinaz inhibitörleri, sitotoksik kemoterapi içeren tümör spesifik antijenlere karşı geliştiren antikor kombinasyonları ile her gün başarı oranı artmaktadır.


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.