Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 2

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 2

 

 • Hepatoselüler(karaciğer) kanserinde yıllar sonra sorafenib tedavisinden etkili bir tedavi sonuçları yayınlandı. İmmünoterapi(Atezolizumab)+anti VEGF(bevacizumab) kombinasyonu sorafenib tedavisine göre hastalığa karşı daha başarılı bulundu

 

 • Evre IV Triple negatif Meme kanserinde yeni bir tedavi seçeneği: ilk seride kemoterapi(gemsitabin+carboplatin/ taksan) + immünoterapi (pembrolizumab) sonuçları başarılı, yeni tedavi seçeneği için aday gözüküyor.

 

 • Prostat kanseri olan ve Androjen blokajı alan hastalar COVID19 karşı diğer hastalara ve bireylere göre şanslı gözüküyor.

 

 • İtalya verilerine göre Androjen blokajı virüsün hücre içine girişimde rol alan ACE reseptörü sonrası protez aktivitesi olan TMPRSS2 gen regülasyonu ile prostat kanseri olan erkekleri virüsten diğer bireylere ve diğer kanserli olgulara göre koruyabilir.

 

 • Akciğer kanserinde yeni tedavi seçeneği: Nivolumab+ Ipilumab kombinasyonu, evre IV akciğer küçük hücreli dışı ve PD-≥ 1% olan hastalarda yeni bir tedavi seçeneği olarak FDA onayı aldı.

 

 • Evre IV küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tümör PD-L1 düzeyi %50 ve üstü olanlarda Atezolizumab FDA tedavi onayı aldı.

 

 

 • Evre IV Gastro intestinal stromal tumor (GIST) kanserinde 3 seri Tedavi alanlarda 4.basamakta yeni bir tedavi seçeneği olarak tirozin kinaz ihbitörü olan Ripretinib FDA onayı aldı.

 

KAYNAKLAR

Atezolizumab plus Bevacizumab in Unresectable Hepatocellular Carcinoma | NEJM

 

Androgen-deprivation therapies for prostate cancer and risk of infection by SARS-CoV-2: a population-based study (n=4532) – Annals of Oncology

 

FDA approves atezolizumab for first-line treatment of metastatic NSCLC with high PD-L1 expression

 

FDA Approves First Drug for Fourth-Line in GIST


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.