Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 3

           Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 3

 

 

 • Mikrosatellit instabilite(MSI) olan Evre IV Kolon kanserinde tedavi algoritması tamamen değişecek gibi. Pembrolizumab (İmmünoterapi) evre IV kolon kanserinde kemoterapiye göre hastalıksız süreyi yaklaşık iki kat uzatıyor.

 

 • Evre IV küçük hücreli dışı akciğer Ca ; PD-L1 düzeyinden bağımsız olarak 2 kür kemoterapi +Nivulumab +ipilumab , 4 kür kemoterapi göre daha iyi sonuç elde edildi.

 

 • Evre IV mesane kanseri, platin bazlı kemoterapi sonrası pemrolizumab+nab paklitaksel ile iyi yanıt elde edildi(%38).

 

 • Evre 1 seminom dışı Testis kanserinde , 13 yıl takip süresi ;1BEP rejimiyle %97 oranında hastalıksız süre elde edildiği saptandı.

 

 • Safra kesesi tümörlerinde %17 oranında HER2 amplificationu saptanmış ve trastusumab+kemoterapi ile %71 oranında yanıt elde edilmiştir.

 

 • Prostat kanserinde oral GnRH antagonisti, leuprolide karşı daha az kardiyak yan etki ve daha iyi etkinlikle üstün olduğunu gösterdi.

 

 • Hepatoselüler kanserde heyecan uyandıran çalışmalar bu sene yayınlandı. Bunlara lenvatinib+pembrolizumab kombinasyonu eklendi. Yanıt oranı %46 ve meditan sağkalım 22 ay.

 

 • Over kanserinde yeni tedavi seçeneği mirvetuximab+bevacizumab kombinasyonu. Bireye özel daha spesifik tedavilerin verileri artıyor.

 

 • Evre IV mesane kanserinde cisplatin kombinasyon kemoterapi sonrası idame Avelumab uzamış sağkalım gösterdi.

 

 • Kas invazyonu olmayan mesane kanserinde BCG sonrası Atezolizumab yanıt oranı %42. Mesane koruyucu süreyi uzatıyor gözüküyor.

 

 • Evre IV özofagus skuamöz hücreli kanserinde 2.basamak tedavisinde Nivolumab PD-L1 düzeyinden bağımsız onay aldı.

 

 • Küçük hücreli akciğer kanserinde ikinci basamak tedavisinde RNA polimeraz inhibitörü Lurbinectedin onay aldı.

 

 • Baş-boyun kanserlerinde önemli bir oranda rol alan HPV virüsüne karşı geliştirilen (HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58) aşı onay aldı.

 

 

 

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.