Prostat kanserinde yeni tedavi seçeneği

                            Prostat kanserinde yeni tedavi seçeneği

 

  • Prostat kanseri erkelerde en sık görülen kanserlerdendir

 

  • Son yıllarda çok sayıda yeni tedavi seçeneği kullanıma girmiş ve yaşam beklentisi uzamıştır. Özelikle DNA tamir genlerinde mutasyon olanlarda PARP inhibitörleri, PSMA ekspresyonu gösterenlerde lutesyum tedavisi, yeni nesil anrojen reseptörü yolağı inhibitörleri ve son yıllara agresif seyirli de nova, yüksek volümlü hastalarda kemoterapi, andorjen blokajı ve yeni nesil androjen yollağı inhibitörleri kombinasyonları ile yüz güldüren sonuçlar elde edilmiştir.

 

  • Hormon duyarlı aşamada etkin tedavilerin kullanılmasının hastalık kastrasyona dirençli aşamaya geçmesini geciktirdiği ve bu ilaçların dirençli aşamada kullanılmasından daha etkili olduğu ve bariz sağkalım artırdığı görülmüştür.

 

  • Ardışık, androjen blokajına direnç aşamasında bu ilaçları kullanırım anlayışı hastaların etkin ve doğru tedavi almasını geciktirir.

 

  • Düşük volümlü oligometastatik hastalıkta tek başına androjen blokajı ve hedefe yönelik Radyoterapi yeterli olmadığı, özelikle bu hastalara yeni nesil androjen yollağı inhibitörlerin eklenmesi ile uzun yaşam süresi elde edildiği büyük klinik çalışmalarda gösterilmiştir

 

  • Yakın tarihte FDA (Amerika ilaç ve gıda dairesi) evre IV hormon duyarlı prostat kanserinde androjen blokajı, kemoterapi(dosetaksel) ve yeni nesil andojen yollağı inhibitörü olan Darolutamide kombinasyonun tedavi endikasyonu onayı için erken değerlendirmeye almıştır. Tedavi kombinasyonundaki yan etki yönetilebilir ve tolere edilebilir olarak saptanmıştır.

 

Sonuç: Pelvis dışı metastaz olan tüm hormon duyarlı prostat hastaları etkin sistemik tedaviyi erken dönem aldıklarında daha uzun yaşamaktadır. Hastalığın agresif durumuna göre kemoterapi, androjen blokajı ve yeni nesil androjen resöptör yollağı inhibitörü üçlü kombinasyonu hastalığa bağlı ölümü belirgin azaltır. Bu etkinliği belirgin yan etki olmadan mümkündür.

 

Kaynak:

US FDA accepts supplemental new drug application (sNDA) and grants priority review for NUBEQA (darolutamide) in combination with docetaxel for metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC). News release. Bayer. May 3, 2022. Accessed May 3, 2022. https://bit.ly/3LE5rAg

 

Smith MR, Hussain M, Saad F, et al. Darolutamide and survival in metastatic, hormone-sensitive prostate cancer. N Engl J Med. 2022;386(12):1132-1142. doi:10.1056/NEJMoa2119115

 

Bayer submits applications in the US and EU for additional indication of NUBEQA (darolutamide). News release. Bayer; March 9, 2022. Accessed May 3, 2022. https://bit.ly/3CrqSAW

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.