Kanser Tedavisinde Yenilikler 19

Kanser Tedavisinde Yenilikler

 

 

Amerikan Onkoloji Derneğin Kongresinde heyecan uyandıran çalışmalar yayınlandı. Kanser tedavisinde baş döndüren gelişmeler mevcut. Bu yazımda en önemli olanlarından, kanıt düzeyi yüksek ve günlük pratiği değiştirme oranı yüksek olanlardan bahsedeceğim.

 

 • Mesane kanserinde, enfortumab vedotinin uzun dönem sonuçları kemoterapiye daha iyi ve platin bazlı kemoterapi ve immünoterapi sonrası için bir seçenek olduğu kanıtlandı.
 • Platin bazlı kemoterapi sonrası idame immünoterapi olarak avelumab sonuçları etkili ve hastaların %13 tedavi almaya devam ediyor
 • Kabozantinib+Atezolizumab ile sisplatine uygun olmayan hastalarda yaklaşık %30 yanıt elde edildi ve beklenen etkinlik gözlenmedi
 • Mesane kanserinde HER2 molekülünü hedefleyen antikor ve sitotoksik kemoterapi kombinasyonu ile %60 varan yanıt oranları elde edildi. Bu yanıt oranı HER2 boyanmanın zayıf olduğu tümörlerde de olduğu gözlendi. Bu çalışmaların daha büyük hasta sonuçları ve uzun dönem takipleri merakla bekleniyor.
 • Opere böbrek kanserinde oral mTOR inhibitörü evorlimus adjuvan vermenin ek faydası olmadığı saptandı
 • Opere yüsekli riskli böbrek kanserlerinde adjuvan pemrolizumab uzun dönem sonuçları hastalıksız geçen süreyi uzattığını teyit etti
 • Evre IV prostat kanserinde LU-177 uzun dönem sonuçları kabazitaksel göre daha tolerable fakat sağkalım avantajı yok
 • ENZAMET çalışmasının uzun dönem sonuçları açıklandı ve enzulutamid alan evre IV hormon duyarlı hastaların %67 oranında 5 yılık takip süresine göre yaşadığı gösterildi
 • MAGNITUDE çalışmasının genomik alt gruplandırmaya göre CDK12 mutasyonu hariç, tüm DNA repair mutasyonlarında Abireteron+niraparip kombinasyonun kastrasyona dirençli evre IV prostat kanserinde etkili olduğu gösterildi.

 

 • Kolon kanserinde plazmada ctDNA negatif olan evre IIA (pT3 pn0) kanserli hastaların %94 oranında hastalık nüksün gelişmediği ve bu hastaların adjuvan kemoterapi ihtiyacı olmadığı saptandı.
 • Rektum kanseri tanısı olan ve mikrosatellit instabilitesi olan hastalarda neoadjuvan dostarlimab adlı immünoterapi tedavisi alan 31 hastanın tamamında yanıt görüldü. Bir yılık takip süresince bu hastalar cerrahi, radyoterapi tedavi almadan hastalık yanıtı devam ettiği görüldü. Çok ses getiren bu çalışmanın daha uzun dönem takipleri ve daha büyük hasta grubundaki sonuçları merak ile bekleniyor.

 

 • Meme kanserinde Trastuzumab Deruxtecan HER 2 +/++ pozitif olan ve daha önce tedavi görmüş hastalarda kemoterapiye göre belirgin daha iyi sonuç elde edildiği görüldü. Meme kanseri hastalarını yaklaşık %60 HER2 düşük grupta yer aldığı göz önüne alındığında tüm tedavi algoritmalarını değiştirecek gibi gözüküyor.

 

 • Potansiyel rezektable evre IIIA-B akciğer kanserinde 3 kür kemoterapi+nivolumab kombinasyonu ile hastaların yaklaşık %36 patolojik yanıt alındı ve akciğer kanserinde neoadjuvan immünoterapi+kemoterapi standart tedavi olmaya doğru yol alıyor
 • Evre IV akciğer kanserinde PD-L1>%50 üzerinde olan hastalarda immünoterapi+kemoterapi kombinasyonu ile immünoterapiye göre numerik olarak daha uzun sağkalım, daha iyi yanıt oranı ve hastalıksız progresyon elde edildiği gösterildi.
 • Evre IV akciğer KRAS G12C mutasyonu olan kraniyal metastazlı hastalarda Adagrasib ile %32 yanıt oranı ve %80 hastalık kontrolü elde edildiği saptandı

 

 

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.