COVID19 Yeni Gelişmeler

COVID19 Yeni Gelişmeler

 

 

Yapılan meta-analize göre Kanser hastalarında COVID19 oranı yaklaşık %2 olarak saptanmış.

Pooled Meta-Analysis of Cancer Prevalence in Patients With COVID-19 Infection – The ASCO Post

 

#COVID19 Amerika verileri. Obez, erkek, karaciğer enzim yüksekliği olan, inflamatuar markırları yüksek( Ferritin, d-dimer, CRP ve prokalsitonin) mekanik ventilasyon oranı daha fazla

Clinical Characteristics of Covid-19 in New York City | NEJM

 

FDA COVID19 Sitokin fırtınasında JAK inhibitörü olan ruxolitinib (Jakafi) faz III klinik çalışmasına onay verdi.

COVID19, hemafagositozik lenfohistiyozisi andıran bulguların olması Artan IL-2, IL-7, GCSF, INF-γ inducible protein 10, monocyte chemoattractant protein 1, macrophage inflammatory protein 1-α, ve TNF-α JAK1/2 inhibitörlerinin Sitokin fırtınasında yararlı olabileceği öngörülüyor

 ://www.cancernetwork.com/article/planned-phase-iii-trial-ruxolitinib-plus-standard-care-patients-covid-1

 

Dornaz alfa #COVID19 etkilimi?

Roche tarafında üretilen ilaç, kistik fibrozis hastalığında ve ARDS kullanımıyla ilgili çok sayıda yayın mevcut. COVID19 etkinliği ilgili Faz III çalışmanın Avrupa merkezli başlatıldığı saptandı.

 

#COVID19 Hastalık Semptomları başlamadan taşıyıcılarda ki viral yük en üst seviyede olabilir. Asemptomatik aşama en yüksek bulaşıcı dönem olabilir.

Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19 | Nature Medicine

 

#plaquenil randomize çalışma; Standart tedaviyle benzer iyileşme Klinik semptomlarda, laboratuvar değerlerinde düzelme ve daha fazla yan etki saptanmış.

Hydroxychloroquine in patients with COVID-19: an open-label, randomized, controlled trial | medRxiv


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.