Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

Yapılan meta-analize göre Kanser hastalarında COVID19 oranı yaklaşık %2 olarak bulunmuş.

Pooled Meta-Analysis of Cancer Prevalence in Patients With COVID-19 Infection – The ASCO Post

 

Yıllar sonra ilk defa #kolanjioselüler kanserde , #FGFF2 füzyon proteinine karşı #pemigatinib adlı molekül FDA tarafında tedavi seçeneği olarak kabul edildi.

 

FDA, #her2 pozitif #memekanseride oral tirozinkinaz inhibitöri #Tucatinib kullanımına onay verdi. İlaç özelikle beyin metastazlarına etkileri umut verici.

 

Prostat kanseri tanısı aldıktan sonra kilo kontrolü önemli Kilo almak mortaliteleri artırabilir.

Postdiagnosis Weight and Mortality by Cause in Survivors of Nonmetastatic Prostate Cancer – The ASCO

 

Akciğer kraniyal metastazda PD-L1>%1olan hastalarda Pemrolizumab yanıt oranı%29.7 . Bu faz II çalışma akciğer kraniyal metastazda immünoterapi etkinliğini göstermiş oldu.

Activity of Pembrolizumab in Patients With NSCLC Brain Metastases – The ASCO Post

 

Kolon kanseri özlikle Mikrosatelit insitabilitesi olan vakalarda erken dönem immünoterapi kullanımı umut vaat ediyor

Mikrosatelit insitabil(MSI high) grupta :%100 yanıt. Mikrosatelit stabil grupta(MSI S) grupta:%25 yanıt oranı ve bu oran özelikle T-cell dominat grupta daha fazla

Neoadjuvant Immunotherapy in Early-Stage Colon Cancer – The ASCO Post nivo+ip erken dönem kolon ca


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.