Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 9

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

Genitoüriner sistem kanserleri için umutlandıran tedavi seçenekleri giderek artıyor. İmmünoterapi kombinasyonlarının yanında hedefe yönelik tedavi seçenekleri artıyor. Bu grup hastalıklar için, kür elde edici yeni tedavi seçenekleri günlük pratiğimize girecek gibi gözüküyor.

 • Evre IV Berrak hücreli böbrek tümörlerinde, antianjiojenik oral Tirozin kinaz inhibitörü Lenvatinib ile immünoterapi ajanı olarak Pembrolizumab kombinasyonu tüm risk gruplarında standart tedavi olan sunitinib’e göre hastalığı daha iyi kontrol ettiği görüldü. Bu etkinlik yönetilebilir yan etki ile elde edildi. Bu kombinasyonla hastaların %16 tam hastalıksız yanıt elde edildi. Bu başarı böbrek kanserlerinde görülen en iyi başarı olduğu görüldü.

 

 • Evre IV papiler hücreli böbrek kanserinde kabozantinib adlı tirozin kinaz inhibbitörü yıllardır tedavi seçeneği olarak kullanılan sunitinib’e göre daha iyi sonuç verdiği gösterildi. Tedavi seçeneği çok olmayan bu alt tür için yıllar sonra bir tedavi seçeneği gündeme gelmiş oldu.
 • Evre IV Mesane kanserinde Enfortumab Vedotin tedavisi daha önce standart kemoterapi ve immünoterapi alan hastalarda yıllar sonra bu basamakta sağkalımı uzatan ilk tedavi olarak metastatik mesane kanserinde tedavi yerini aldı. Enfortumab Vedotin, mesane kanserinde büyük bir oranda bulunan nectin-4 adlı proteine direk bağlanan antikor yapısına bağlı monomethyl auristatin E sitotoksik kemoterapi içeriyor. Ve böylece mikrotubuler inhibisyonunu sağlayarak etki ediyor. Enfortumab Vedotin immünoterapi ajanları ile kombinasyonlarının erken dönemde kullanımıyla ilgili sonuçlar merakla bekleniyor.

 

 • Opere mesane kanserlerinde nüks için yüksek risk taşıyan hastalarda adjuvan immünoterapi (Nivolumab) ile daha uzun süreli bir hastalıksız süre elde edildi. Bu çalışma bize immünoterapi ajanlarının adjuvan kullanımı ile ilgili cesaretlendirici sonuçlarını gösterdi.

 

 • Üst üriner sistem değişici epitel hücreli karsinomlarında (pT2-pT4) adjuvan kemoterapinin uzun dönem sonuçları olumlu olduğu belirtildi.

 

 • Prostat kanserinde doku biyopsisinde elde edilen BRCA1, BRCA2 ve ATM mutasyonlarının plazmada yapılan analizlerle paralel sonuçlar gösterdiği görüldü. Böylece doku biyopsisine ihtiyaç olmadan kandan hedefe yönelik mutasyonların değerlendirmesi yapılabilinecek.

 

 • Evre IV kastrasyona dirençli çoklu tedavi almış prostat kanserinde LU-177 PSMA tedavisinin, PET negatif ve PSMA -PET pozitif hastalarda cabizataxel kemoterapisine göre daha etkili olabileceği gösterildi.

 

 • PSA ile taramanın Amerika’da azalması ile beraber daha yüksek oranda metastatik evrede prostat kanseri tanısı konduğu yapılan çalışmada gösterildi.
 • Retroperitoneal izole testis seminom nükslerinde (1-3 cm) retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu ile uzun dönem kemoterapisiz süre elde edilebilinir.

 

Sonuç: Böbrek, mesane, prostat, testis kanserinde umutları artıran güzel sonuçları elde etmek her geçen gün daha mümkün olmaktadır. Doğru ve zamanında müdahale ile uzun yüz güldürücü sonuçlar elde edebiliriz.

 

                   KAYNAKLAR: ASCO GU 2021 Sempozyumu

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.