Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 10

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

Evre IV akciğer kanserinde umutlandıran tedavi seçenekleri giderek artıyor. İmmünoterapi kombinasyonlarının yanında hedefe yönelik tedavi seçenekleri artıyor. Bu grup hastalıklar için, kür elde edici yeni tedavi seçenekleri günlük pratiğimize girecek gibi gözüküyor.

  • Evre IV akciğer kanserinde %13 oranında bulunan KRAS G12C mutasyonuna karşı geliştirilen oral alınan Sotorasib (Lumakras) Amerika’da FDA onayı aldı. Bu moleküle daha önce tedavi almış ve tedavi seçeneği olmayan hastaların bir kısmında (36%) yanıt alındığı ve yanıt derinliğinin ortalama 10 ay civarında olduğu belirtildi.

 

  • Evre IV akciğer kanserinde tedaviye dirençli, agresif seyreden ve yaklaşık %1 oranında görülen EGFR exon 20 insertion mutasyonu olan ve tedavi seçeneği tükenmiş hastalarda MET ve EGFR reseptörlerini çift olarak bloke eden antikor yapısında ki Amivantamab (Rybrevant) Amerika’da FDA onayı aldı. İlacın bir kısım hastada etkili olduğu (40%) ve yanıt derinliğinin yaklaşık 11 ay olduğu belirtildi. Böylelikle tedavi seçeneği pek olmayan bu hasta grubunda yeni tedavi seçeneği gündeme girmiş oldu.

 

  • Lokal ileri özofagus ve özofagus-kardiyak bileşke tümörlerinde neoadjuvan kemoradiyoterapi sonrası cerrahi olarak tam çıkarılan ve rezidü hastalığı olan hastalarda adjuvan olarak immünoterapi ajanı olan Nivolumab verilmesi ile hastalıksız süre (22.4 ay karşılık 11 ay) gözlem koluna göre belirgin artığı görüldü. Bu etkinin PD-L1 düzeyinden bağımsız olduğu gözlendi. Bu sonuçlar ışığında Amerika’da FDA neoadjuvan tedavi sonrası opere olan ve geride hastalıkla ilgi kalıntı kalan hasta grubunda ilacın adjuvan olarak kullanılmasına onay verdi.

 

  • Evre IV özofagus-kardiyak, mide kanserinde PD-L1 düzeyi %5 ve üzeri olan hastalara Nivolumab kemoterapiye (FOLFOX/XELOX) eklemek ile daha uzun sağkalım elde edildiği saptandı.

 

  • Evre IV Triple negatif meme kanserinde çok tedavi almış hastalarda (en az 2 line) etkili bir tedavi seçeneği olarak Sacituzumab govitecan etkili bulundu. Sacituzumab govitecan kanser hücrelerinde yaygın bulunan Trop-2 antijenine direk bağlanan antikor yapısı ve bu antikor yapısına bağlı ironotekan bazlı sitotoksik kemoterapiden oluşur. Triple negatif meme kanseri gibi agresif hastalıkta bir tedavi seçeneği olarak günlük pratiğe girmiş gözüküyor.

 

  • Evre IV mesane kanserinde çok tedavi almış hastalarda (en az 2 line) etkili bir tedavi seçeneği olarak Sacituzumab govitecan etkili bulundu. Amerika’da FDA mesane kanserinde kullanımına onay verdi.

 

Sonuç: İmmünoterapi dışında, yeni hedeflenebilir moleküler günlük pratiğimize giriyor. Kanser hastalarının tedavi seçeneği artıyor. Bu ilaçların doğru hastaya, uygun zamanında kullanılmasının yanı sıra yan etki yönetimi önem kazanmaktadır


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.