Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 8

Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler

 

Gastrointestinal sistem kanserleri için umutlandıran tedavi seçenekleri giderek artıyor. İmmünoterapi kombinasyonlarının yanında hedefe yönelik tedavi seçenekleri artıyor. Uzun yıllar geleneksel(kemoterapi) tedavilerle kür elde etmeye çalıştığımız hastalar için yeni seçeneklerin olması sevindirici.

  • Evre IV HER2 pozitif olan mide kanserinde yeni tedavi seçeneği gündeme gelecek gibi gözüküyor. HER2 pozitifliği mide kanserinde yaklaşık olarak %15-20 oranında görülür. Kemoterapi+transtusumab kombinasyonuna immünoterapi eklemenin sağkalım(yaşam uzatığı) avantajı gösterebileceği gösterildi. Özelikle NGS yapılan ver HER2 geni amplifiye olmuş olanlarda daha belirgin etkinlik elde edilmiş.

 

  • Evre IV safra yolları tümörü saldırgan giden ve maalesef uzun süre tedavi yeni tedavi seçeneği olmayan tümörlerden. Yapılan son çalışmalarda safra yolları tümörlerinde yaklaşık olarak %20 oranında IDH1 mutasyonu saptandığı biliniyordu. IDH1 mutasyonu olanlarda, oral olarak(tablet) alınan IDH1 inhibitörü Ivosidenib ile çoklu tedavi almış olan hastalarda, bu hastalığa bağlı ölüm oranında %24 azalma saptanmış. Bu molekülün daha erken safhada ki etkinliği merak ediliyor ve araştırılıyor.

 

  • Aynı zamanda Safra yolları tümörlerinde yaklaşık olarak %14 oranında FGFR2füzyon mutasyonları görülür. Bu mutasyonlara karşı geliştirilen, oral olarak alından FGRF1-3 inhibe eden Infigratinib adlı tirozin kinaz inhibitörü çoklu tedavi almış hastalarda hastalığa yönelik yanıt elde edildiği gösterildi.

 

  • Hepatoselüler(karaciğer) kanserinde uzun yıllar sadece elimizde tedavi seçeneği olarak sorafenib vardı. Yıllar sonra sorafenib tedavisinden etkili bir tedavi sonuçları yayınlandı. İmmünoterapi (Atezolizumab)+anti VEGF (bevacizumab) kombinasyonu sorafenib tedavisine göre hastalığa karşı daha başarılı bulunmuştu, uzun dönem sonuçları ile bu tekrardan gösterildi.

 

  • Aynı zamanda hepatoselüler kanserde daha önce Tirozinin kinaz inhibitörü almış hastalarda idame olarak kullanılan pemrolizumab adlı molekülün etkili olduğu saptandı.

 

  • Evre IV kolon(bağırsak) kanserinde tedavi seçeneği tükenmiş hastalarda TAS-102 molekülüne Bevacizumab eklenmesi tedavi etkinliğini artırabilir

 

Sonuç: Sindirim sistemi kanserleri için yeni tedavi seçenekleri günlük pratiğimize girecek. Bu hastalığa karşı daha etkili tedavi seçeneklerimiz olacak. Daha bireye özgü ve hedefe odaklı tedavilere ulaşacağız.

 

KAYNAKLAR: ASCO GI 2021 Sempozyumu


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.