Amerika Onkoloji kongresinden sonra yeni tedavi seçenekleri neler olacak

Amerika Onkoloji kongresinden sonra yeni tedavi seçenekleri neler olacak

 

 

Amerika Birleşik Devletleri, Chicago kentinde yapılan 2024 kanser kongresine dünyanın değişik ülkelerinden kanserle mücadele eden binlerce doktor ve katılımcı katıldı. Kongre boyunca sunulan ve özellikle hastalar için umut vaat eden, onkoloji tedavi yaklaşımını değiştiren çalışmalardan bu yazıdan bahsedeceğim.

 

Şüphesiz en büyük ses getiren çalışmalardan biri, metastatik olmayan akciğerle sınırlı küçük hücreli akciğer kanserinde standart tedavi olan kemoterapi ve radyoterapi kombinasyonu sonrası idame şeklinde durvalumab adlı immünoterapi molekülünün 2 yıl verilmesi ile ilacın hastalığın tekrarlanmasında ve hastalığa bağlı ölümde önemli oranda azalma sağladığı görüldü. Bu verilerle sınırlı evre küçük hücreli akçiğer kanserinde 30 yıl sonra bir ilaç ile ilk defa hastalar için olumlu sonuç elde edilmiş oldu.

 

Diğer önemli çalışma ameliyat olamayan evre III akciğer adeno kanserinde EGFR ekzon 19 yada 21 mutasyonu olan hastalarda kemoterapi radyoterapi sonrası idame şeklinde Osimertinib adlı molekülün verilmesi durumunda hastalığın nüksü ve hastalığa bağlı ölümü %80 azaldığı saptandı

 

Diğer önemli akciğer çalışması, metastatik küçük hücreli dışı ALK mutasyonu pozitif olan akciğer kanseri olan hastalarda Lorlatinib adlı molekülün verilmesi ile 5 yıllık  takipte hastaların %60 nüksün gelişmediği görüldü. Bu tedavi seçeneği ALK pozitif hastalık için çığır açıcı olarak tanımlandı. Lorlatinib adlı molekülün Alectinib, Brigatinib gibi molekülerde görülen %30 oranındaki 5 yılık hastalıksız süreyi % 60 çıkararak başarı çıtasını bayağı yukarı çekmiş oldu.

 

Evre III makroskobik lenf nodu olan maling melanom hastalarına neoadjuvan 2 kür imünoterapi imünoterapi kombinasyonu olarak Nivulumab ve ipilimumab verip cerrahi yapmak, cerrahi sonrası adjuvan immmünoterapi tedavisine göre hastalıksız süreyi %57,2’den %83,7’e çıkararak büyük başarı elde edildi. Bu çalışmayla evre III ve üstü hastalarda cerrahi öncesi immmünoterapi standart tedavi oldu.

 

Distal Özofagus adenokarsinom alt tipinde neoadjuvan kemoterapi olarak FLOT rejimi daha önce özofagusta standart olan CROSS rejimi olan kemoterapi ve radyoterapiye göre hastalıksız süre ve genel sağkalımı artırarak yeni standart oldu. Bu çalışmayla yemek borusu adeno karsinom alt tipinde radyoterapi tedavi seçeneği olmaktan çıktı.

 

Karaciğer sınırlı metastaz gösteren kolon kanserinde, rezeksiyon için uygun olmayan hastalarda karaciğer nakli bir seçenek olabilir. Sistemik tedavi sonrası karaciğer nakli için seçilmiş uygun hastalarda 5 yıkık %57 sağlalım elde edildi. Bu çalışmayla ilk kez kanser hastalarında metastatik organın nakil yoluyla değiştirilmesinin hastalıksız süreyi uzatabileceği net vurgulandı

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.