Mesane, Prostat, Böbrek kanserinde yeni tedavi seçenekleri

Mesane, Prostat, Böbrek kanserinde yeni tedavi seçenekleri

 

Amerika, San Francisco’da yapılan, ASCO GU genitoüriner kanser sempozyumuna dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce Tıbbi onkoloji, Radyasononkoloji, Üroloji doktoru katıldı. Ürogenital kanserlerde ki son gelişmelerin anlatıldığı toplantıda Mesane, Prostat, Böbrek kanserinde yeni tedavi seçenekleri ve ilerde umut vadeden tedavilerden bahsedildi. En önemli bulduğum gelişimleri aşağıda sıralayacağım

Mesane Kanseri

1.Enfortumab vedotin son zamanlarda mesane kanserinde en popüler ilaçlardan biridir. İlaç Mesane hücrelerinde sıkça bulunan Nectin-4 proteinine direk bağlanarak, hücre içine monomethyl auristatin E sitotoksik kemoterapinin birikmesini sağlayarak kanser hücrelerin ölmesini sağlıyor. Enfortumab vedotin +pembrolizumab kombinasyonu, cisplatin alamayan hastalarda birinci seri tedavide %73,3 yanıt gösterdi. Şimdiye kadar mesane kanserinde en etkili tedavilerden biri olarak kabul ediliyor. Kısa sürede FDA onayı alması bekleniyor.

 

 1. Lokal ileri opere olmamış mesane kanserinde Nivulumab+cisplatin+gemsitabin %66 patolojik downstage(kasa invaze˂) ile immünoterapi+kemoterapi kombinasyonun neoadjuvan mesane kanserinde daha sık kullanılacağını bize göstermiştir.

 

 1. Anti-FGF inhibitörü Nintedanib’in cisplatin ve gemsitabin kemoterapi kombinasyonuna eklenmesi, hastalığın sonuçları üzerinde olumlu sonuçları olduğu görüldü.

         Böbrek Kanseri

 

 1. CheckMate025 çalışmasının uzun dönem sonuçları açıklandı. Nivolumab evre IV böbrek kanserinde 2. Seride kullanan hasatların yaklaşık %26 oranında 5 yılık sağkalıma sahip olduğu gösterildi. Bu sonuçla birlikte immünoterapilerin böbrek kanserinde, melanom kanseri gibi uzun sağkalıma sahip olabileceği gösterildi.

 

 1. Metastatik papiler böbrek kanserinde, immünoterapi+C-MET inhibitörü kombinasyonu (Durvalumab+Savolitinib) ile bazı hastalarda yanıt alına bilinir. Bu kombinasyonla %36 yanıt oranı elde edildi ve kombinasyon tolerable.

 

 1. Böbrek kanserinde yeni bir ilaç seçeneği gündeme geldi. Oral HIF-2 inhibitörü ilaçla, daha öce çok sayıda tedavi görmüş ve tedavi seçeneği olmayan hastalarda %24 yanıt oranı elde edildi. İlaç ile ilgili diğer faz çalışmaları başladı

 

 1. Bu konferansın diğer tartışmalı konusu, IMDC grubunun sunduğu dataydı. Bu çalışmaya göre İmmünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler alan hastalarda sitoredüktif nefrektomi sağkalımı uzatıyordu. Büyük bir hasta grubunda yapılan çalışma sonucu ile sitoredüktif Nefrektomi yeniden gündeme geldi. Özelikle iyi risk barındıran, performansı iyi olan hastalarda faydalı oldu genel bir kanı.

 

 

Prostat kanseri

 

 1. Prostat kanserinde göze çarpan en önemli çalışma, immünoterapi + Cabozantinib kombinasyonun tedavi seçeneği olamayan hasatlarda ki başarısıydı. Cabozantinib + Atezolizumab kombinasyonu ile 32% yanıt oranı, 48% Stabil hastalık ve 80% klinik yarar görüldü. Yanıt süresi yaklaşık 8 ay olarak ölçüldü.

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.