KÜBA KANSER AŞISI HANGİ HASTALARDA ETKİLİ

KÜBA KANSER AŞISI HANGİ HASTALARDA ETKİLİ

 Akciğer kanseri erkek ve kadınlarda ölüme neden olan ilk sırada ki kanser türüdür. Bu kanserin büyük oranda önlenebilir kanser gurubunda olması başlı başına bir ironidir. Çünkü akciğer kanserine neden olan ana faktör sigara ve benzeri ürünlerin tüketimidir. Tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %85 ve 90 nedeni sigara ve benzeri ürünlerinin tüketimine bağlıdır.

 Bu girişten şunu çıkarabiliriz, aslında akciğer kanseri önlenebilir, bir halk sağlığı sorunudur. Sigara bırakma kampanyaları ve kısıtlamalarına ara verilmeden devam edilmelidir.

 Akciğer kanseri tedavisinde son 5 yılda baş döndürücü gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri anlamak için birkaç basit temel bilgiyi bilmek lazım.

 Metastaz yapmış, evre IV akciğer kanserinde, geleneksel kemoterapi ile tedavisi ile ortalama hastaların yaşama oranı 8-10 aydır.

 Fakat akciğer kanserinde rol alan yeni çok sayıda yolak belirlendi ve bunlara yönelik tedavileriler ortalama beklenen yaşam süresi 30 aylara ulaşmış durumdadır. En güzel haber, bir moleküle karşı kanser direnç geliştirdikçe bu dirence karşı başarılı yeni moleküller hızlı bir şekilde üretiliyor ve piyasaya sürülüyor.

 Bu bilgilerden şunu çıkarmalıyız, akciğer kanser hastalığı tek bir hastalık değildir, çok sayıda hastalıkların ortak çatı adıdır. Eğer uygun mutasyon varsa(EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, HER2, cMET, RET) bu hastalara kemoterapi değil, bu molekülerle tedavi ön plana geçiyor.

 Başka bir ironi, eğer sigara içmişseniz ve içme miktarınızla ters orantılı olarak bu mutasyonların sizde olma ihtimali azalıyor ve böylece hedefe yönelik molekülere ulaşma şansınız azalıyor.

 Son yıllarda bu akılı molekülerin yanına immünoterapi tedavi eklendi. İlk bilgiler özelikle kemoterapi alan hastalarda 2. seri tedavide kullanıldığında bu hastaların immünoterapi ile 3 ay daha fazla yaşadığı yönündeydi.

 Son aylarda ASCO dergisi JCO’de 2 makale yayınlandı ve burada çıkarılan sonuç immünoterapinin akciğer kanserli hastalarda 1. Seri kullanılması gündeme geldi. Birinci basamak hastaların %15-20 umut vaat eden sonuçlar bekleniyor. Bilim adamları uygun %15-20 popülasyonu öngörmemize yardımcı olacak belirteçleri belirlemeye çalışıyor.

 Basında ve sosyal medyada Küba aşısı olarak bilinen tedaviye girmeden önce bazı konuları aydınlatmak gerekir.

 Aslında immünoterapiyle ilgili bilgiler çok eskiye gidiyor. Literatürde ilk bilgi New York da yaşayan cerrah William Coley veriyor. Dr coley enfeksiyon sonrası hastasının yüzünde ki kanserin (sarkom)gerilediğini belirtmiş.

 İlerleyen zamanda bağışıklık sistemini aktive eden Streptococcus pyogenes and Serratia marcescens bakterilerinin antijenik yapılarının immün sistemi aktivite ettiği saptanıyor.

 Tübeküloz hastalığına karşı 1908 yılında Albert Calmette ve Camille Guerin BCG aşısını geliştiriyor.

 İlerleyen yıllarda tübeküloz olan hastalarda kanser oranın düşük olması bilim adamlarını araştırmalara yöneltiyor. Bu çalışmalar sonrası tüberküloz bakterilerinin antijenlerinde elde edilen BCG aşısı erken evre mesane kanserinde günümüze halen kullanılmaktadır.

 Aslında modern immünoterapi 1985 yılında İnterleukin 2 metastatik melanom kanserinde kullanılmasıyla başlıyor.

 Günümüzde akciğer kanserinde, kanserin ürettiği antijenler kullanılarak denenmiş çok sayıda çalışmalar var. Bunları tablo olarak aşağıda görülüyor.

Kaynak: Contemp Oncol dergisinden alınmıştır.

 Sadece Küba aşısı değil, L-BLP25, GVAX aşıları akciğer kanserinde denenmiş Ümit vaat edici sonuçlarından dolayı faz III çalışmalarının sonuçları bekleniyor.

 Küba aşısı, CIMAvax; EGF resöptörü ISA51 neisseria meningitidis proteini rekombinat yöntemle eklenmesiyle oluşturuluyor.

 Bu aşı ile ilgili çalışma dünyanın en saygın onkoloji dergisi olan ASCO dergisi JCO (journal of clinical oncology) dergisinde 2008 yıllında yayınlandı. Bu çalışmaya evre III ve IV akciğer kanseri nedeniyle standart kemoterapi ve radyoterapi tedavileri bitmiş hastalara aşı verildiğinde 60 yaş altı hastalar kontrol gurubuna göre daha uzun yaşıyor(11.5 ay karşılık 5.3 ay)

 Diğer önemli husus bu aşıyla çok az yan etkinin görülmesidir

 Bu aşıyla ilgili Akciğer kanserli hastalarda faz III çalışması ve prostat kanserinde faz II çalışması devam ediyor.

Özet
Küba aşısı (CIMAvax) birinci basamak Standard tedavi gören evre III ve IV akciğer kanserli hastalarda uygulandığında, az yan etkiyle 60 yaş altı olanlarda önemli oranda yaşam uzatıyor. Büyük tekelerin alter egosu ile konuşanların belirttiği gibi bu aşı başarsız ve çöpe atılamaz. Faz III çalışması merak ile bekleniyor.
Diğer önemli konu sanki tüm kanserleri önlüyormuş yada tüm kanserlerde etkiliymiş intibası bırakan umut tüccarlarına güvenmemek lazım. Aşının etkili olduğu kanser akciğer kanseri, 60 yaş altı ve 1 basamak tedaviyi tamamlamış gruptur.
Ayrıca bu aşılar, kızamık, suçiçeği aşıları gibi önleyici değil, tedavi edicidir.
Öngörüm, bu aşı ve benzer diğer aşıları diğer immün terapilerle kombine kullanımıyla ilgili çalışmaların sonuçları akciğer kanserine yönelik yaklaşımlarımızı tamamen değiştirecektir.

Kaynaklar

1- Neninger Vinageras E, de la Torre A, Osorio Rodriguez M, et al. Phase II randomized controlled trial of an epidermal growth factor vaccine in advanced non-small cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;
26: 1452-1458.
2- Katarzyna Szyszka-Barth, Katarzyna Ramlau, Joanna Goździk-Spychalska, Łukasz Spychalski, Maciej Bryl, Iwona Gołda-Gocka, Anna Kopczyńska, Aleksander Barinow-Wojewódzki, Rodryg Ramlau Actual status of therapeutic vaccination in non-small cell lung cancer. Contemp Oncol (Pozn) 2014; 18(2): 77–84.


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.