ESMO 2016 KONGRESİNDE YENİ GELİŞMELER İMMÜNOTREPİ FIRTINASI KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

ESMO 2016 KONGRESİNDE YENİ GELİŞMELER
İMMÜNOTREPİ FIRTINASI KASIRGAYA DÖNÜŞTÜ

 BİLİM DÜNYASINDA BAZI YAYINLANAN MAKALELER BİR DÖNGÜNÜN, YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİDİR. BU BİLİMSEL ÇALIŞMALARDAN OLAN KEYNOTE-024 VERİLERİ ESMO(European Society for Medical Oncology) 2016, DANİMARKADA AÇIKLANDI.

 Bu makale ile akciğer kanserindeki tüm tedavi algoritmaları baştan sonra değişecek gibi gözüküyor.

 Pembrolizumab adı verilen humanize monoklonal antikor, programmed death 1 (PD-1) reseptörlerine bağlanarak etkinlik göstererek, metastatik akciğer kanseri 1. basmak tedavisinde kemoterapiye karşı etkili bulunmuş.

 Bu etkinlik yanıt oranı, hastalıksız süre ve genel sağkalım açısından anlamlı olarak üstün saptanmış. Bu başarıyı yönetilebilir daha az yan etki ile sağlamıştır.

 Çalışmaya PD-L1 boyanma yüzdesi %50 ve üzeri olan hastalar dahil edilmiş. Bu çalışmaya göre taranan hastaların yaklaşık %30’ da PD-L1 boyanma yüzdesi %50 ve üzeri bulunmuş.

 Alt analizlere baktığımızda sigara içmiş hastalarda etkinliği daha fazla görülüyor gibi.
 Çalışmanın verilerinin açıklandığı gün fultex makale NEJM dergisinde yayınlandı.

 Bu çalışma neden önemi; sadece kemoterapiye üstün bir molekül Akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %30 etkili olmasının ötesinde, melanom hastalarında biliyoruz ki, yanıt alan hastaların önemli bir oranı 5 yıldan daha fazla uzun yaşıyor. Yani yanıt süresi uzun elde edilmesi bekleniyor

 Bu çalışmanın uzun dönem sonuçları açıklandığında bu konu daha netleşecek. Başka önemli özeliği sigara içmiş akciğer kanseri hastalarında daha etkili bir molekül ilk defa kullanma olanağımız olacak

 Fakat unutulmamalıdır ki çok pahalı, ülkemize gelmesi uzun zaman alacak. Akciğer kanserinin %85-90 sigaraya bağlı olduğunu bilerek, kendi sağlığımız ve ülke sağlığı için dumansız yaşamalıyız.

 

 Akciğer kanseri dışında, baş- boyun kanserleri, böbrek tümörlerinde, mesane, triple negatif meme kanserli hastalarda, primer beyin tümörlerinde, immünoterapi ile ilgili olumlu çok sayıda çalışma açıklandı.

 Aynı zamanda ipilumumab melanom hastalarında adjuvan kullanımın uzun dönem sonuçları açıklandı. Bu çalışmaya göre hastalıksız süre ve genel sağkalımı uzatıyor.

 Önümüzdeki yıllarda immünoterapi bir çok kanser türünde tek başına yada diğer tedavi seçenekleriyle metastatik kanserlerde 1.basamak tedavisi olacak gibi gözüküyor.

 Daha ileri yıllarda immünoterapi tek başına yada diğer tedavi seçenekleriyle adjuvan kullanımı ile ilgi sonuçları göreceğiz.


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.