Akciğer kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak ameliyat öncesi Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu

Akciğer kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak ameliyat öncesi Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu

 

Akciğer kanseri kadın ve erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Son zamanlarda çok sayıda tedavi seçeneği ile en sık ölümlere neden olan bu kanser türünde olumlu gelişmeler olmuştur.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde bireye özgü tedavide yüz güldüren sonuçlar mevcut.

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde tedavisine başlamadan önce artık standart istenmesi gereken mutasyonlar mevcut. Akciğer kanseri tedavisine başlamadan önce bakılması gereken mutasyonlar EGFR, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, NTRK1/2/3, METex14skipping, RET, ERBB2 (HER2) ve ayrıca PD-L1 düzeyi tedaviye karar vermede önemli bir belirteç.

Ameliyat şansı olan evre II ve III küçük hücreli dışı akciğer kanserinde, ameliyat öncesi 4 kür Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu ve sonrası ameliyat ile standart kemoterapi göre 5 kat artmış tam yanıt elde edildi.

Bu çalışmayla aynı zamanda Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu ve sonrası ameliyat olan hastaların %70 oranında hastalık tekrarı ve buna bağlı mortalite görülmezken, bu oran kemoterapi kolunda %50 oranında görüldü.

Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu özelikle PD-L1 pozitif pozitif olanlarda daha etkili olduğu, PD-L1 pozitifliği yüksek olanlarda maksimum yarar görüldüğü görüldü.

Bu veriler ışığında, hedefe yönelik mutasyonu olmayan ve PD-L1 pozitif evre II-III Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ameliyat öncesi, Nivolumab ve Kemoterapi kombinasyonu standart tedavi seçeneği oldu.

 

Kaynaklar

N Engl J Med 2024;390:1756-69. DOI: 10.1056/NEJMoa2311926

BACKGROUND

Standard treatment with neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy significantly

improves outcomes in patients with resectable non–small-cell lung cancer (NSCLC).

Perioperative treatment (i.e., neoadjuvant therapy followed by surgery and adjuvant

therapy) with nivolumab may further improve clinical outcomes.

METHODS

In this phase 3, randomized, double-blind trial, we assigned adults with resectable

stage IIA to IIIB NSCLC to receive neoadjuvant nivolumab plus chemotherapy or

neoadjuvant chemotherapy plus placebo every 3 weeks for 4 cycles, followed by

surgery and adjuvant nivolumab or placebo every 4 weeks for 1 year. The primary

outcome was event-free survival according to blinded independent review. Secondary

outcomes were pathological complete response and major pathological response ac[1]cording to blinded independent review, overall survival, and safety.

RESULTS

At this prespecified interim analysis (median follow-up, 25.4 months), the percent[1]age of patients with 18-month event-free survival was 70.2% in the nivolumab

group and 50.0% in the chemotherapy group (hazard ratio for disease progression

or recurrence, abandoned surgery, or death, 0.58; 97.36% confidence interval [CI],

0.42 to 0.81; P<0.001). A pathological complete response occurred in 25.3% of the

patients in the nivolumab group and in 4.7% of those in the chemotherapy group

(odds ratio, 6.64; 95% CI, 3.40 to 12.97); a major pathological response occurred

in 35.4% and 12.1%, respectively (odds ratio, 4.01; 95% CI, 2.48 to 6.49). Grade 3

or 4 treatment-related adverse events occurred in 32.5% of the patients in the

nivolumab group and in 25.2% of those in the chemotherapy group.

CONCLUSIONS

Perioperative treatment with nivolumab resulted in significantly longer event-free

survival than chemotherapy in patients with resectable NSCLC. No new safety signals

were observed. (Funded by Bristol Myers Squibb; CheckMate 77T ClinicalTrials.gov

number, NCT04025879.)


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.