Kanser Tedavisinde Yeni Gelişmeler 4

 

  • Mide tümörlerinde immünoterapi (Pembrolizumab) + Anti VEGF(Lenvatinib) tedavi kombinasyonu %69 yanıt oranı çok dikkat çekici bir sonuç. Bu yanıt oranı şimdiye kadar elde edilen en iyi yanıt oranlarından biri. Çalışma sonuçları tüm Dünyada heyecanla karşılandı. Daha büyük hasta grubu ile yapılacak çalışmaların sonucu merakla bekleniyor.
  • American Cancer Society diyet/aktivite kılavuzu yenilendi. Kanserlerin %18 beslenme ve yaşam tarzına bağlı olduğu belirtildi.
  • Erken evre cT1(4 cm<) böbrek tümörlerinde Cryoablasyon, parsiyel ya da radikal nefrektomi ile benzer 10 yıllık hastalıksız süre elde edile bilinir.
  • Daha erken iyileşme ve daha az komplikasyon elde edile bilinir (%6 vs %15-20). Özelikle ek hastalıkları olanlarda Cryoablasyon yöntemi küçük tümörlerde sağkalım avantajı gösterir.
  • HER2 pozitif Evre IV mide Ca yeni tedavi; Mide kanserlerin yaklaşık %8-10 HER2 pozitif, bu grup hastada bir seri Trastuzumab alan hastalığı ilerlemiş olanlarda Trastuzumab deruxtecan ile %52 yanıt alındı. Bu grup hastalar için Transtusumab sonrası yeni bir tedavi seçeneği doğdu.
  • Anal kanser tedavisinin algoritması değişti. Daha çok yan etki ve uygulama zorluğu olan cisplatin+ 5-flurourasil göre Carboplatin+paklitaksel yeni standart tedavi gibi gözüküyor.
  • Covid 19 semptomlarına bağlı olmadan daha önce herhangi bir sebebe bağlı olarak antikoagülan ya da aspirin gibi antitrombotik alan ve covid 19 gelişenlerde almayanlarla benzer sonuçlar görülmüş. Sonuç proflaktik antikoagülan Covid19 için önleyici olmayabilir.

 

Kaynaklar

Trastuzumab deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Gastric Cancer | NEJM

 Lenvatinib plus pembrolizumab in patients with advanced gastric cancer in the first-line or second-line setting an open-label

https://t.co/GIPWkTl8yD?amp=1

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.