Kanser Hastaları Covid19 Karşı Koruma Amaçlı Aşı Yapabilir mi?

Kanser Hastaları Covid19 Karşı Koruma Amaçlı Aşı Yapabilir mi?

 

 

Kanser hastaları covid19 hastalığını sağlıklı bireylere göre ağır geçirmektedir. Özelikle aktif kemoterapi gören kanser hastalarında covid19 bağlı ölüm genel popülasyona göre belirgin yüksektir.

Pfizer/BioNTech ve Moderna mRNA aşılarının Amerika ve Avrupa, FDA ve EMMA tarafından acil kulanım onayı alması ve muhtemel diğer aşıların sonuçlarının pozitif çıkması ile en çok merak edilen konulardan biri kanser hastaları aşı olabilir mi? Aşı kanser hastalarını korur mu? Aşıya bağlı yan etkiler kanser hastalarında daha mı fazla gözükür.

ESMO (Avrupa onkoloji derneği) ve ASCO (Amerika onkoloji derneği) önerilerini tüm hastalarımız için özetledim.

 

Onay almış ve onay alması beklenen aşılar canlı virüs ya da zayıflatılmış virüs içeriğine sahip olmadıkları için İmmünsüpresif tedavi alan kanser hastaları gibi gruplarda aşı yapmak kontrendike (mutlak yapılmaz) değildir. Fakat aşıda beklenilenin dışında yan etki olabilir, güvenlik problemi olabilir. Daha önce influenza aşı çalışmalarında solid (Meme, akciğer kanseri vb.) tümörlerde aşının güvenli olduğu ve koruyuculuğu olduğu görülmüştür. Fakat aktif kemoterapi görenlerde aşının koruyucu oranında azalma saptanmıştır. Diğer önemli bir husus özelikle kemoterapi gören hastalarda immünite baskılandığından aşı ile istenen koruyuculuk elde edilemeyebilinir. Özelikle solid tümörlerde hematolojik malignitelere göre immün yanıt daha iyi olacağı düşünülmektedir.

Kemoterapi ya da Radyoterapi gören hastalar aşı olabilir mi?

Kemoterapi ya da radyoterapi gören hastaların aşı olmasında bir kontrendikasyon yoktur. Fakat aşının zamanlaması önemlidir, ideal olan sistemik tedaviye başlamadan aşı yaptırmaktır. Tedavi esnasında yapılacaksa Kemoterapiye ara verilen dönemde yapılması önemlidir.

 

İmmünoterapi göre hastalar aşı olabilir mi?

Daha önce yapılan influenza aşı çalışmalarında immünoterapi görenlerde aşıların güvenli olduğu ve yeterli koruyuculuk geliştirdiği yönündedir. Covid19 aşılarında benzer sonuçlar elde edilmesi öngörülmektedir. Fakat kesin yorum için veri bulunmamaktadır.

 

Aşılar kanser hastalığını alevlendirir mi?

Özelikle influenza aşılarının hastalığın seyrini değiştirmediği bilinmektedir. Aynı zamanda mRNA aşıları uzun yıllardır kanser hastalarında bu teknoloji ile deneme amaçlı tedaviler uygulanmaktadır. Kanser seyrini olumsuz etkilediği hakkında bilgi yoktur.

     Takip hastaları aşı yapmalı mı?

Aktif hastalığı olmayan, immün yanıtı baskılayıcı tedavi almayan hastalar diğer popülasyon gibi davranmalıdır.

SONUÇ: Covid19 kanser hastalarında ağır seyreder. Aşılama takip eden doktora danışarak düşünülmelidir. İmmünsüpresif hastalarda sağlıklı popülasyon gibi bir koruma elde edilemese de koruculuğu olabilir.

 

KAYNAKLAR

COVID-19 vaccination in cancer patients: ESMO statements

https://t.co/q2ku56tjak?amp=1

COVID-19 Vaccine & Patients with Cancer

https://t.co/sbfJC26VeJ?amp=1


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.