Evre IV kolon kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak sotorasib ve panitumumab kombinasyonu

Evre IV kolon kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak sotorasib ve panitumumab kombinasyonu

 

Kolon kanseri kadın ve erkeklerde sık görülen bir kanser türü.

Evre IV hastalıkta tedavi öncesi karar vermeden önemli klinik ve genetik parametrelere bakılır. Tümörün sağ kolon ya da sol kolondan köken alıp almaması tedavide yol gösterici olduğu gibi, KRAS, NRAS ve BRAF mutasyonu ve HER2 ekspresyonun olup olmaması önemli bir seçenek.

Diğer önemli bir husus, yaklaşık hastaların %5 oranında görülen Mikrosatellit instabilite olup olmaması. Mikrosatellit instabilite patolojik bloklarda immün histokimyasal boyalarla tümör supresyon genlerin aktivitesi sonu ortaya çıkan protein ekspresyonlarının (MLH1, PMS2, MSH2, MSH6) kaybının gösterilmesi ya da PCR ile direk gen kayıplarının saptanması ile belirlenir.

Mikrosatellit instabilite olan hastalar immünoterapiye yanıt oranları %50 yüksek ve yanıt alınan hastalar uzun dönem hastalıksız yaşayabilmektedir.

Son yapılan çalışma (CodeBreaK 300), KRAS G12C mutasyonu olan hastalar için yeni bir seçeneği gündeme soktu.

KRAS G12C mutasyonu evre IV kolon kanserinde yaklaşık olarak %3-4 oranında görülür. Sotorasib ve panitumumab kombinasyonu tedavi seçeneğini tüketmiş bu grup hastada standart tedaviye (trifluridine-tipiracil ve regorafenib) göre hastalıksız süre ve klinik yarar oranın daha iyi olduğu saptandı.

Sotorasib dozu 940 mg çıkarılan hasta grubunda yarar daha belirgin. Sotorasib, KRAS G12C mutasyonu sonrası artan tirozin kinaz aktivitesini inhibe eden ve oral alınan bir molekül. Panitumumab EGFR reseptörünü bloke eden damardan verilen antikor yapısında bir ilaç.

Bu kombinasyonun en büyük handikabı fayda- maliyet oranı arasındaki dengesizlik ve yan etkiler. Etki yüksek dozda görülmekte ve doz artıkça yan etki artmaktadır.

Fakat mutasyona sepesifik bir molekülün başarılı olması, gelecek daha etkili ve tolere edilebilen moleküler için bir öncü olacaktır. Bu yönüyle büyük bir başarı ve dönüm noktasıdır.

Bu veriler ışığında, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),  KRAS G12C mutasyonu olan daha önce tedavi görmüş hastalarda Sotorasib ve panitumumab kombinasyonu bir tedavi seçeneği olarak onayladı.

Kaynak

 

REFERENCES

 

  1. Pietrantonio F, Salvatore L, Esaki T, et al: Sotorasib plus panitumumab versus standard-of-care for chemorefractory KRAS G12C–mutated metastatic colorectal cancer: CodeBreaK 300 phase III study. ESMO Congress 2023. Abstract LBA10. Presented October 22, 2023.

 

  1. Fakih MG, Salvatore L, Esaki T, et al: Sotorasib plus panitumumab in refractory colorectal cancer with mutated KRAS G12C. N Engl J Med. October 22, 2023 (early release online).


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.