Pankreas kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak Mitazalimab

Pankreas kanserinde yeni tedavi seçeneği olarak Mitazalimab

Pankreas kanseri sık görülen ve agresif seyreden bir kanseri türüdür. Maalesef diğer kanser türlerinde elde edilen başarı bu kanser türünde gösterilemedi.

İmmün terapinin diğer kanser türlerindeki etkinliği pankreas kanserinde gösterilemedi. Diğer kanserlerdeki hedefe yönelik tedavi başarılarda bu kanser türüne yansımadı.

Ameliyat edilmiş ya da ameliyat şansı olmayan hastalarda standart tedavi kemoterapidir.

En etkili kemoterapi rejimi FOLFORINOX olarak tanımlana, fluorouracil, lökovorin, irinotekan ve oksaliplatin kombinasyonundan oluşur.

Bu kombinasyonla, ortalama 11 ay sağkalım elde edilebiliniyordu.

Mitazalimab adlı molekülün kemoterapi eklenmesi ile sağkalım, yanıt, yanıt derinliği ve hastalıksız sürenin yalnız FOLFORINOX ile indirekt olarak karşılaştırıldığında anlamlı uzadığı saptandı.

Mitazalimab, Pankreas kanseri tümör çevresinde bulunan, T-lenfosit, makrofaj ve B-hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD40 reseptör agonisti.

Mitazalimab damardan verilen antikor yapısında bir molekül, CD40 reseptörünü aktive ederek, tümöre karşı savunma gösteren M1-makrofaj aktivitesini artırıyor ve böylece de tümörün gelişimini inhibe etmede yardımcı kemoterapi ile sinerjik etki gösteriyor.

OPTIMIZE-1 faz 2 çalışmanın 18 aylık sonuçlarının yayınlanması ile etkinliğinin devam etiğinin gösterilmesi ile ilaç büyük ilgi gördü.

İlaç kombinasyonu ile ilgili kemik iliği toksisitesi, hipokalemi ve iştah azalması yan etkilerin görüldüğü belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilacın etkinliğinin gösterilmesi için teşvik edici açıklamada bulundu. Büyük hasta grubunda yapılacak çalışmanın sonuçları büyük ilgi ile bekleniyor.

 

Kaynaklar

 

  1. Alligator Bioscience announces substantial overall survival benefit and unprecedented duration of response in the 18-month analysis from mitazalimab OPTIMIZE-1 phase 2 study in 1st line pancreatic cancer. News release. Alligator Bioscience. June 26, 2024. Accessed June 26, 2024. https://tinyurl.com/bdhwjxjd
  2. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med. 2011;364(19):1817-1825. doi:10.1056/NEJMoa1011923
  3. Safety and efficacy of mitazalimab in combination with chemotherapy in pancreatic cancer patients (OPTIMIZE-1). ClinicalTrials.gov. Accessed June 26, 2024. https://tinyurl.com/2p8warah
  4. Alligator Bioscience receives FDA orphan drug designation for mitazalimab in pancreatic cancer. News release. Alligator Bioscience. May 18, 2023. Accessed June 26, 2024. bit.ly/43qcPb7

 


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.