EGFR Mutasyonu olan evre IV akciğer kanserli hastalarda hedefe yönelik tedavi sonrası kemoterapiye immünoterapi eklemek fayda sağlar mı

EGFR Mutasyonu olan evre IV akciğer kanserli hastalarda hedefe yönelik tedavi sonrası kemoterapiye immünoterapi eklemek fayda sağlar mı

 

  • EGFR ekzon 19 ve 21 mutasyonu olan hastalarda, erlotinib, gefitinib ve Osimertinib gibi hedefe yönelik tedavileri tüketmiş hastalarda, immünoterapinin tek başına fayda etmediği biliniyordu

 

  • Bu hasta grubunda hedefe yönelik tedaviler sonrası kemoterapiye immünoterapinin eklenmesinin faydalı olabileceği düşünülüyordu

 

  • Yakın zamanda yayınlanan iki çalışma bu hasta grubuna kemoterapiye immünoterapinin eklenmesin ek fayda göstermediği gösterildi.

 

  • Bu çalışmaya göre hedefe yönelik tedaviler sonrası tek başına bir seçenek

 

  • Diğer bir seçenek Amivantamab-vmjw (Rybrevant) ve kemoterapi kombinasyonu Karboplatin + pemetrexed (Alimta), tek başına ya da lazertinib kombinasyonu

 

Kaynaklar

The ASCO Post Evening News

Do Checkpoint Inhibitors Show Benefit in EGFR-Mutated NSCLC After Progression?        

 

Daha fazla bilgi için linki takip edebilirsiniz


    Yorum Bırakın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.