Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEC) (Sıcak Kemoterapi) Hangi Kanserlerin Tedavisinde Etkili Olabilir

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEC) (Sıcak Kemoterapi) Hangi Kanserlerin Tedavisinde Etkili Olabilir

Merak edilen en önemli sorulardan biri, Ameliyat esnasında, periton içine sıcak (41-43 derece) uygulama şeklinde kemoterapi vermek ile kanser hastalarında daha iyi sonuçlar alarmıyız.

Bu uygulama daha çok periton zarı metastazı yapan mide, bağırsak, yumurtalık kanserinde uygulanmaktadır.

Daha önce, Fransızların yaptığı PRODIGE 7  çalışmanın sonuçları yayınlanmıştı

 • Bilindiği gibi kolon(bağırsak) kanserlerin %20 oranında periton(karın zarı) kısmına metastaz eder.
 • Daha önce yapılan çalışmalarda cerrahi ile tümörü çıkarmak ile eş zamanlı HİPEC uygulamak yararlı olacağı gibi, yaralı olmadığını belirten yayınlarda vardı.
 • Fransız çalışması, bu kafa karışıklığını ortadan kaldırdı
 • Çalışmaya 265 hasta dahil edilmiş, cerrahi esnasında oxaliplatin bazlı kemoterapik ajan 43°C ısıtılarak periton içine lavaj şeklinde uygulanmış. Standart kemoteapi cerrahi öncesi ve sonrası doktor seçimine bağlı olarak verilmiş.
 • Bu çalışmanın sonuçlarına göre, cerrahi+HİPEC uygulanan hastalarla, yalnız cerrahi uygulanan hastalar arasında, nüksüz süre, genel sağkalım, tedaviye bağlı ölüm arasında bir fark bulunmamış. Fakat tedaviye bağlı yan etkiler cerrahi+HİPEC uygulan hastalarda 2 kat daha fazla görülmüş.

 

 • Fakat çalışmayı sunan Dr. Francois Quenet midrange (orta)peritoneal cancer index olan hastalarda Cerrahi+HİPEC sonuçlarının daha iyi olduğu yönünde.
 • Peritoneal kanser index; tümör yükünü 13 farklı karın bölgesinde radyolojik olarak hesaplanan bir oran.
 • Dr. Francois Quenet index oranı 10 altı ya da 16 üstü olan hastalarda Cerrahi+HİPEC etkili olmadığını, orta index 10-16 olanlarda etkili olabileceğini, fakat bu çalışmayla bu sonuca varmanın doğru olmadığını belirti.
 • Kesin sonuçlara varmak için daha büyük kapsayıcı çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirti.

 

Diğer önemli çalışma Alman grubunun yaptığı, GASTRIPEC-I çalışması.

 • Bu çalışma periton (karın zarı metastazı) yapan hastalarda Cerrahi+HİPEC yapılmasının faydasını araştırmış.
 • Ameliyat esnasında 41-43 derece ısıtılmış mitomisin ve sisplatin periton içi verilip serum fizyoloji ile yıkama yapılmış
 • Çalışmanın sonuçları Cerrahi+HİPEC, cerrahiye göre hastalıksız süreyi uzattığı fakat genel sağkalım üzerinde etkili olmadığı yönündedir.
 • Bu çalışmada peritoneal cancer index 7 ve üzeri olanlarda sağkalımda artış olduğu alt grup analizlerinde gösterildi.
 • Hastanede yatış süresi ve komplikasyon yönünde iki grup arasında önemli bir fark olmadığı belirtildi.

SONUÇ: Cerrahi+HİPEC tek başına cerrahiden üstün değildir. Daha fazla yan etkiye neden olabilir. Rutin olarak, deneyimli merkezlerde, uygun hastalara uygulanması için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Seçilmiş hasta guruplarında, deneyimli gruplar kar ve riski anlatarak yapılabilir.

 


  Yorum Bırakın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.